Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Folkeoplysningspolitik for Aabenraa Kommune

Alle kommuner skal ifølge Folkeoplysningsloven have en Folkeoplysningspolitik.

Indhold

  Indledning

  Folkeoplysning er en fællesbetegnelse, der først og fremmest dækker over uformel voksenundervisning. I Danmark varetages folkeoplysningen af højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og en lang række tilsvarende foreninger. I lovgivningssammenhæng - specielt i forhold til offentlige tilskud - falder foreningsidrætten og ungdomsorganisationer som for eksempel spejdere, politiske- og kulturelle ungdomsorganisationer også ind under folkeoplysningsbegrebet.

  Den lovmæssige ramme

  Ifølge Folkeoplysningsloven er det Byrådet, som sikrer rammerne, hvorunder kommunens borgere kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Byrådet fastsætter det årlige budget, og Kultur- og Fritidsudvalget fordeler beløbsrammen til følgende områder:

  • Den folkeoplysende voksenundervisning
  • Foreninger, hvis virksomhed omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen
  • Mellemkommunal udligning
  • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
  • Medlemstilskud
  • Materialetilskud
  • Tilskud til leder- og instruktøruddannelse
  • Ungdomsklubber
  • Tilskud til private lokaler m.v.
  • Den folkeoplysende voksenundervisning
  • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
  • Udviklingspulje til det folkeoplysende område

  I henhold til lovgivningen stilles offentlige lokaler til rådighed.


  De overordnede rammer

  Folkeoplysningspolitikken er med til at definere kvaliteterne for de overordnede rammer og for de folkeoplysende aktiviteter i kommunen. Overordnet har Aabenraa Kommune en ambition om at sikre plads til mangfoldighed, gode vilkår og rammer for kommunens folkeoplysende foreninger og aktive fritidsaktører.

  Aabenraa Kommune vil arbejde for:

  • At sikre alle borgere adgang til et varieret udbud af fritidsaktiviteter og andre folkeoplysende
   aktiviteter.
  •  At fremme et godt samarbejde med de folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper og
   andre aktører inden for det folkeoplysende område.

  •  At det skal være attraktivt at være frivillig i Aabenraa Kommune.

  •  At sikre optimal udnyttelse af faciliteter til kultur- og fritidslivet i kommunen.

  •  At støtte nye aktiviteter og organiseringsformer.

  Folkeoplysningspolitikken i sin nuværende form er politisk godkendt i Kultur og Fritidsudvalget den 12 april 2023 og i Byrådet den 26. april 2023.

  Du kan læse hele folkeoplysningspolitikken ved at klikke her.