Gå til hovedindhold

Grundlisteudvalget

Enhver dansk statsborger mellem 18 og 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som nævning og domsmand. Hvervet er et såkaldt borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor pligt til at møde op i retten i de fire år som udtagningen gælder. Der udbetales vederlag for hvervet.

Indhold

  Nævninge og domsmænd

  Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunens grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender den til landsretten. Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd i en retssag.

  Grundlisterne skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

  Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere.


  Aabenraa Byråd har valgt - suppleant i parentes:

  • Karsten Meyer Olesen - Formand (Kristian Johnsen)
  • Kim Madsen (Gerth Petersen)
  • Charlotte Pia Gudbrandsen (Vibeke Kragh Petersen)
  • Jens Wistoft (Rasmus Andresen)
  • Carina F. Davidsen (Claus Bruun Jørgensen)

  Ofte stillede spørgsmål

  Borgerligt ombud er en opgave, man som borger har pligt til at tage del i.

  Eksempler på borgerligt ombud er:

  • Kommunalbestyrelsesmedlem
  • Regionsrådsmedlem
  • Domsmand
  • Nævning
  • Tilforordnet vælger ved valg