Gå til hovedindhold

Lægdommer

Hvert 4. år udpeger Grundlisteudvalget en grundliste med mulige lægdommere (nævninge/domsmænd) til by- eller landsretten.

Det er Vestre Landsret, der ved lodtrækning afgør, hvem af Aabenraa Kommunes udvalgte kandidater, der vælges som lægdommer.

Næste periode er 2028-2031, hvor listen udarbejdes primo 2027.

Indhold

  Ofte stillede spørgsmål

  Nævninger og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

  Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

  Se en kort film om, hvordan det er at være nævning eller domsmand

  Personer, der udtages til grundlisten:

  • Skal være uberygtede (ustraffet).
  • Skal have valgret til Folketinget.
  • Skal være født efter den 31. december 1947, da man ikke må være fyldt 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten.
  • Må ikke lide af åndelig eller legemlig svaghed, der gør dem ude af stand til at varetage en nævnings og domsmands pligter.
  • Skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog.
  • Må ikke være advokater eller advokatfuldmægtige
  • Må ikke være ministre eller ansatte i ministeriers departementer eller ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder.
  • Må ikke være præster i folkekirken eller andre trossamfund.

  Det er en liste over personer, som kan blive domsmænd eller nævninger.

  Aabenraa Kommune skal udpege 1 borger til listen pr. 300 indbyggere. Det er præsidenten for Vestre Landsret, der udpeger, hvilke personer der skal deltage i de konkrete sager.

  Det er ikke sikkert, at du bliver udpeget til en konkret sag, selv om du står på grundlisten. Ca. halvdelen af de personer, der står på listen, bliver udpeget.

  Du kan forvente at deltage i fire retssager om året, hvis du bliver udpeget.

  Grundlisteudvalget skal sikre sig, at de udtagne personer er egnede til at virke som lægdommere, og at de udtagne personer udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning. Grundlisteudvalget tager beslutning om hvilken metode der anvendes i udpegningen.

  Grundlisteudvalget tager hensyn til følgende ved udtagelsen:

  Egnethed
  Personerne skal være egnede til at være lægdommere. Læs mere under "Hvem kan blive nævning og domsmand?".

  Repræsentativt
  Listen skal indeholde samme sammensætning som borgerne i kommunen. Der skal altså være samme fordeling af mænd og kvinder som i hele kommunen. Og samme fordeling i forhold til alder, anden etnisk baggrund, uddannelse og beskæftigelse.

  Et grundlisteudvalg udpeger personer, som må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

  Læs mere om grundlisteudvalget i Aabenraa Kommune

  Du får 1.100 kr. pr. dag, hvis du bliver udpeget til at deltage i en retssag og 120 kr. for hver nat, du er borte fra hjemmet i anledning af hvervet.

  Hvis du skal rejse mere end 3 kilometer, får du desuden godtgjort udgifter til transport.

  Din arbejdsplads vil typisk give dig fri. Nogen betaler selv for at få fri. Tal med din arbejdsgiver om hvordan reglerne er der hvor du arbejder.