Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Medlemmer

Det fælles udviklingsråd er sammensat af medlemmer fra kommunens mange lokalråd og borgerforeninger. Det består af repræsentanter fra i alt 22 lokalråd og borgerforeninger.

Indhold

  Landsbyernes fællesforum
  Hjordkær Lokalråd
  Borgerforeningen for Bylderup-Bov
  Bolderslev Lokalråd
  Søgård og omegn Borgerforening
  Øster Løgum Sogns Lokalråd
  Varnæs-Bovrup Borgerlaug
  Genner Lokalråd - mail: gennerlokalraad@gmail.com
  Bjerndrup Udviklingsråd - mail: bjerndrupiudvikling@gmail.com
  Ravsted Sogns Borgerforening - mail: formand@ravsted.dk
  Holbøl Lokalråd - mail: holbol.lr@gmail.com
  Årslev Lokalråd - mail: aarslevlokalraad@gmail.com
  Hellevad og Omegns Beboerforening
  Fårhus Borger- og Ungdomsforening
  Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening
  Rens Egnsråd

  Lokalbyernes fællesforum
  TinglevForum
  Løjtland Fællesråd
  Kliplev Lokalråd
  Felstedegnens Borgerforening - mail: formand@felstedegnen.dk
  Bov Lokalråd - mail: info@gangibov.nu
  Ensted Sogns Lokalråd - mail: info@enstedlokalraad.dk
  Rødekro Udviklingsråd - mail: formand@roedekroby.dk