Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Kommuneplan og lokalplan

Læs mere om Kommuneplan og lokalplan i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Indkaldelse af idéer og forslag:

   

  Indkaldelse af ideer og forslag – Udvidelse af højspændingsstation ved Kassø

  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af udvidelse af højspændingsstationen ved Kassø. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 14. februar 2024.

  Der holdes et borgermøde om planerne torsdag den 1. februar 2024 kl. 17:30-19:30 på Hjordkær Forsamlingshus, Aabenraavej 10, Hjordkær.

  Her finder du præsentation fra borgermøde den 1. februar 2024 i Hjordkær Forsamling hus.

   

  Indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplan 2025

  Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal revideres. I den forbindelse indkaldes idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 6. februar 2024. Der kan indsendes idéer og forslag til kommuneplan@aabenraa.dk

  Der afholdes borgermøder i løbet af indkaldelsen af idéer og forslag. På møderne fortælles om kommuneplanen, og hvilke ændringer Byrådet foreslår. Der er ligeledes mulighed for at komme i dialog med forvaltning og politikere omkring dine idéer og forslag til den nye kommuneplan. Møderne afholdes:

  Den 14. december kl. 16.30-18.30 hos ITD, Lyren 1, Padborg 

  Mødet omhandler særligt forslag til udpegninger af nye erhvervsområder i Padborg

  Den 8. januar kl. 16.30 – 18.30 på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, Aabenraa 

  Mødet omhandler særligt forslag til ændringer i Aabenraa, Rødekro og Løjt.

  Se præsentationen fra borgermødet i Aabenraa.

  Den 17. januar kl.16.30 - 18.00 i Slogs Herreds Hus, Slogsherredsvej 20, Bylderup Bov 

  Mødet omhandler særligt byer i kommunens vestlige egn

  Den 18. januar kl. 16.30 - 18.00 i Kliplev Hallen, Skolegade 13, Kliplev 

  Mødet omhandler særligt forslag til udpegninger af nyt boligområde samt erhvervsområder i Kliplev

  Den 18. januar kl. 19.00 - 20.30 på Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted 

  Mødet omhandler særligt byer i kommunens østlige egn

  Møderne er åbne for alle, men kræver tilmelding på NemTilmeld eller telefon 2133 0070.

  Indkaldelse af ideer og forslag for udvidelse af erhvervsområdet Padborg Vest og Kommuneplan 2025


  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af udvidelse af erhvervsområdet Padborg Vest. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 24. januar 2024.

  Der holdes et borgermøde om planerne torsdag den 14. december 2023 kl. 16:30-18:30 på ITD, Lyren 1, Padborg. Mødet omhandler ligeledes indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplan 2025.

  Tilmelding er nødvendig og skal foregå via hjemmesiden www.aabenraa.nemtilmeld.dk/714/ eller på telefon 2133 0070.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning for Krusmølle

  Aabenraa Kommune påbegynder ny planlægning for Krusmølle. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 25. oktober 2023.

   

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning af dagligvarebutik og offentlig rasteplads ved Smedefod i Bolderslev.


  Aabenraa Kommune har modtaget ansøgning om etablering af dagligvarebutik ved Smedefod i Bolderslev. Projektet kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende idéer og forslag er onsdag 20. september 2023.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning for et nyt boligområde ved Dyrhave

  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et nyt boligområde ved Dyrhave. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 18. oktober 2023.

  Der holdes et borgermøde om planerne tirsdag den 19. september 2023 kl. 16:30-18:30 på Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, i lokale 120. Tilmelding er nødvendig og skal foregå gennem NemTilmeld.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning for et nyt boligområde ved Vingelhøjvej, Hostrupskov

  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et nyt boligområde ved Vingelhøjvej, Hostrupskov. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 2. august 2023.

  Der holdes et borgermøde om planerne tirsdag den 27. juni 2023 kl. 17:30-19:00 på Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, i lokale 120. Tilmelding er nødvendig og skal foregå gennem NemTilmeld.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning for autocamperplads ved Oksevejen, Uge

  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af ejendommen på Oksevejen 13, Uge. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 29. marts 2023.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning af Nyttiggørelsesanlæg - Naturområde Møgelmose ved Bodum

  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et nyttiggørelsesanlæg nordvest for Bodum. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende idéer og forslag er den 10. april 2023.

  Der afholdes borgermøde den 16. marts kl. 16.30 på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa. Tilmelding er ikke nødvendig.

  Infomøde om fremtidig anvendelse af banegårdsterrænet i Aabenraa


  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et område ved banegården i Aabenraa bl.a. med henblik på en permanent placering af Julehjertebyen. Der bliver indkaldt ideer og forslag til den kommende planlægning – læs mere herom på kommunens hjemmeside under Aktuelle høringer.

  I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune til et infomøde på Folkehjem den 7. februar 2023 fra kl. 18.00 – 20.00. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning af ny integreret daginstitution, Aabenraa Syd


  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af ejendommen på Sandved 45, Aabenraa. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 21. december 2022.

   

  Forslag til kommuneplantillæg:

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 65 Boligområde øst for Vingelhøjvej, Hostrupskov

  Aabenraa Byråd har 31. januar 2024 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 65 Boligområde øst for Vingelhøjvej, Hostrupskov i offentlig høring i ­otte uger fra 14. februar 2024 til 10. april 2024. Høringssvar kan indgives ved hjælp af Kommuneplanens høringsportal eller på mail til plan@aabenraa.dk.

  Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er 13. marts 2024. Se screeningsafgørelse.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 58 Brunde Vest


  Aabenraa Byråd har den 29. november 2023 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 58 i offentlig høring i 8 uger fra den 13. december 2023 til den 7. februar 2024.
  Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 10. januar 2024. Screeningsafgørelsen kan ses her.

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 66


  Aabenraa Byråd har den 28. juni 2023 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 66 (nyt rammeområde 2.1.050.B) i offentlig høring 8 uger fra den 12. juli 2023 til den 6. september 2023.
  Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til Byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 9. august 2023Se screeningsafgørelse.

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 – Teknisk anlæg ved Svejlund, vest for Hellevad 


  Aabenraa Byråd har den 21. december 2022 besluttet at offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2015 for et teknisk anlæg i form af et solcelleanlæg ved Svejlund, vest for Hellevad. Der er foretaget miljøvurdering af planerne og af det konkrete projekt.

  Planforslaget og Miljøvurderingen er i høring i 8 uger fra den 10. januar til den 7. marts 2023.
  Bemærkninger til planforslaget samt Miljøvurderingen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 7. marts 2023.

  Der holdes et borgermøde om projektet den 26. januar 2023 kl. 16:30-18:00 på hotel Kløver Es, Brystrupvej 2, Hellevad, 6230 Rødekro.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 50


  Aabenraa Byråd har den 29. juni 2022 besluttet at offentliggøre et forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan nr. 2015 for et teknisk anlæg i form af et solenergianlæg vest for Ravsted. Planforslaget er i offentlig høring i 10 uger fra den 20. juli til 28. september 2022. Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt. Bemærkninger til planforslaget samt Miljøvurderingen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 22. september 2022.
  Der afholdes et borgermøde om projektet den 30. august 2022 kl. 17:00-19:00 i Ravsted Forsamlingshus, Ravsted Storegade 2, Ravsted 6372 Bylderup-Bov.

   

  Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 62 Barsø Landing, Løjt


  Aabenraa Byråd har 30. august 2023 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 62 endeligt. Planen er offentliggjort den 13. september 2023.

   

   

  Lokalplaner 


  Forslag til lokalplan:

  Forslag til Lokalplan nr. 158 Gammel Kongevej

  Aabenraa Byråd har den 20. december 2023 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 158 - Bevarende lokalplan for et område mellem Gamle Kongevej og Knapstien, Aabenraa i offentlig høring i 4 uger fra den 17. januar 2024 til den 14. februar 2024. Byrådet har besluttet at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Se screeningsafgørelsen her.

  Lokalplan nr. 154 Erhvervsområdet Brunde Vest

  Aabenraa Byråd har den 29. november 2023 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 154 Brunde Vest i offentlig høring i 8 uger fra den 13. december 2023 til den 7. februar 2024.
  Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 10. januar 2024. Screeningsafgørelsen kan ses her.

  Forslag til Lokalplan nr. 159 – Boligområde ved Rise Parkvej


  Aabenraa Byråd har den 28. juni 2023 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 159 Boligområde ved Rise Parkvej i offentlig høring i 8 uger fra den 12. juli 2023 til den 6. september 2023.
  Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 9. august 2023Se screeningsafgørelse.

  Forslag til Lokalplan nr. 146 - Solcelleanlæg ved Svejlund, vest for Hellevad 


  Aabenraa Byråd har den 21. december 2022 besluttet, at offentliggøre et forslag til Lokalplan nr. 146. Forslaget til lokalplanen giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg ved Svejlund, vest for Hellevad, nær Tønder Kommune. Der er foretaget miljøvurdering af planerne og af det konkrete projekt.

  Planforslaget og Miljøvurderingen er i høring i 8 uger fra den 10. januar til den 7. marts 2023.
  Bemærkninger til planforslaget samt Miljøvurderingen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 7. marts 2023.

  Der holdes et borgermøde om projektet den 26. januar 2023 kl. 16:30-18:00 på hotel Kløver Es, Brystrupvej 2, Hellevad, 6230 Rødekro.

   

  Endelig vedtagelse af lokalplan

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 161 Barsø Landing, Løjt


  Aabenraa Byråd har 30. august 2023 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 161 – Barsø Landing endeligt. Planen er offentliggjort den 13. september 2023.

   

  Ophævelse af lokalplan

  Forslag til ophævelse af lokalplan 3/28-1 

  Aabenraa Kommune, har modtaget anmodning om at ophæve lokalplan 3/28-1 for et Centerområde i Smedeby. Forslaget om ophævelse er i høring i 4 uger fra den 20. februar 2024. Bemærkning til forslaget om ophævelse af lokalplanen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 19. marts 2024. 

  Delvis ophævelse af Lokalplan nr. 056 for Boligområde ved Stolligvej


  Byrådet har den 21. december 2022 besluttet delvist at ophæve Lokalplan nr. 056 i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen. Den delvise ophævelse er offentliggjort den 18. januar 2023.

  Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 39 for et område på Høje Kolstrup mellem stamvej 3 og Hovedstien
  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 1. februar 2022 besluttet at ophæve Byplanvedtægt nr. 39 for den gamle fjernvarmecentral på Høje Kolstrup. Ophævelsen er offentliggjort den 15. februar 2022.