logo

Kommuneplan og lokalplan

Læs mere om Kommuneplan og lokalplan i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Indkaldelse af idéer og forslag:

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning for Krusmølle

  Aabenraa Kommune påbegynder ny planlægning for Krusmølle. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 25. oktober 2023.

   

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning af dagligvarebutik og offentlig rasteplads ved Smedefod i Bolderslev. 

  Aabenraa Kommune har modtaget ansøgning om etablering af dagligvarebutik ved Smedefod i Bolderslev. Projektet kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende idéer og forslag er onsdag 20. september 2023.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning for et nyt boligområde ved Dyrhave

  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et nyt boligområde ved Dyrhave. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 18. oktober 2023.

  Der holdes et borgermøde om planerne tirsdag den 19. september 2023 kl. 16:30-18:30 på Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, i lokale 120. Tilmelding er nødvendig og skal foregå gennem NemTilmeld.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning for et nyt boligområde ved Vingelhøjvej, Hostrupskov

  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et nyt boligområde ved Vingelhøjvej, Hostrupskov. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 2. august 2023.

  Der holdes et borgermøde om planerne tirsdag den 27. juni 2023 kl. 17:30-19:00 på Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, i lokale 120. Tilmelding er nødvendig og skal foregå gennem NemTilmeld.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning for autocamperplads ved Oksevejen, Uge

  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af ejendommen på Oksevejen 13, Uge. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 29. marts 2023.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning af Nyttiggørelsesanlæg - Naturområde Møgelmose ved Bodum

  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et nyttiggørelsesanlæg nordvest for Bodum. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende idéer og forslag er den 10. april 2023.

  Der afholdes borgermøde den 16. marts kl. 16.30 på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa. Tilmelding er ikke nødvendig.

  Infomøde om fremtidig anvendelse af banegårdsterrænet i Aabenraa
  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et område ved banegården i Aabenraa bl.a. med henblik på en permanent placering af Julehjertebyen. Der bliver indkaldt ideer og forslag til den kommende planlægning – læs mere herom på kommunens hjemmeside under Aktuelle høringer.

  I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune til et infomøde på Folkehjem den 7. februar 2023 fra kl. 18.00 – 20.00. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

  Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning af ny integreret daginstitution, Aabenraa Syd
  Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af ejendommen på Sandved 45, Aabenraa. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 21. december 2022.

   

  Forslag til kommuneplantillæg:

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 66
  Aabenraa Byråd har den 28. juni 2023 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 66 (nyt rammeområde 2.1.050.B) i offentlig høring 8 uger fra den 12. juli 2023 til den 6. september 2023.
  Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til Byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 9. august 2023Se screeningsafgørelse.

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 Barsø Landing
  Aabenraa Byråd har den 29. marts 2023 besluttet at offentliggøre et forslag til Kommuneplantillæg nr. 63 til Kommuneplan nr. 2015 Barsø Landing. Planforslaget er i offentlig høring i 8 uger fra den 19. april til den 14. juni 2023. Bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 14. juni 2023.
  Aabenraa Kommune har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. 17. maj 2023. Screeningsafgørelsen kan ses her.

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 – Teknisk anlæg ved Svejlund, vest for Hellevad 
  Aabenraa Byråd har den 21. december 2022 besluttet at offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2015 for et teknisk anlæg i form af et solcelleanlæg ved Svejlund, vest for Hellevad. Der er foretaget miljøvurdering af planerne og af det konkrete projekt.

  Planforslaget og Miljøvurderingen er i høring i 8 uger fra den 10. januar til den 7. marts 2023.
  Bemærkninger til planforslaget samt Miljøvurderingen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 7. marts 2023.

  Der holdes et borgermøde om projektet den 26. januar 2023 kl. 16:30-18:00 på hotel Kløver Es, Brystrupvej 2, Hellevad, 6230 Rødekro.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 50
  Aabenraa Byråd har den 29. juni 2022 besluttet at offentliggøre et forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan nr. 2015 for et teknisk anlæg i form af et solenergianlæg vest for Ravsted. Planforslaget er i offentlig høring i 10 uger fra den 20. juli til 28. september 2022. Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt. Bemærkninger til planforslaget samt Miljøvurderingen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 22. september 2022.
  Der afholdes et borgermøde om projektet den 30. august 2022 kl. 17:00-19:00 i Ravsted Forsamlingshus, Ravsted Storegade 2, Ravsted 6372 Bylderup-Bov.

   

  Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 62 Barsø Landing, Løjt
  Aabenraa Byråd har 30. august 2023 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 62 endeligt. Planen er offentliggjort den 13. september 2023.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 63 Boligområde ved Langrode
  Aabenraa Byråd har 26. april 2023 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 63 endeligt. Planen er offentliggjort den 10. maj 2023.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 69 
  Aabenraa Kommune har den 28. april 2023 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 69 for teknisk anlæg nord for Hjordkær. 
  Planen er offentliggjort den 28. april 2023.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 54
  Aabenraa Byråd har den 22. februar 2023 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 54 for et teknisk anlæg nordvest for Torp med tilhørende sammenfattende redegørelse af miljøvurdering endeligt. Planen er offentliggjort den 7. marts 2023.

  Afgørelse om ikke at vedtage Kommuneplantillæg nr. 47 for et område ved Lykkevej og Løjt Skolegade
  Aabenraa Byråd har den 25. januar 2023 besluttet ikke at vedtage Kommuneplantillæg nr. 47 endeligt. Afgørelsen er offentliggjort den 30. januar 2023. Se det bortfaldne forslag til Kommuneplantillæg nr. 47.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 57 for fredede og bevaringsværdige bygninger
  Aabenraa Byråd har den 30. november 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 57 endeligt. Planen er offentliggjort den 24. januar 2023.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 52
  Aabenraa Byråd har den 21. december 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 52 for et teknisk anlæg nord for Fogderup med tilhørende sammenfattende redegørelse af miljøvurdering endeligt. Planen er offentliggjort den 17. januar 2023.

  Endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 59
  Aabenraa Byråd har den 30. november 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 59 for et erhvervsområde vest for Hjordkær endeligt samt en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen. Kommuneplantillæg nr. 59 og den tilhørende sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 7. december 2022.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 55
  Aabenraa Byråd har 12. oktober 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 55 endeligt. Planen er offentliggjort den 26. oktober 2022.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 61 for Møllegården 25, Kruså
  Aabenraa Byråd har den 12. oktober 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 61 endeligt. Planen er offentliggjort den 19. oktober 2022.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 41 Udsigten – et nyt boligområde i Aabenraa
  Aabenraa Byråd har den 27. april 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 41 endeligt. Planen er offentliggjort den 11. maj 2022.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 38
  Aabenraa Byråd har den 30. marts 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 38 endeligt.
  Planen er offentliggjort den 27. april 2022.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 20 - Krusmølle
  Aabenraa Byråd har den 24. februar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle endeligt.
  Planen er offentliggjort d. 10. marts 2021.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup
  Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup, samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
  Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af kommuneplantillægget.
  Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

  Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 - Teknisk anlæg ved Hjolderup
  Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 23 for et teknisk anlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
  Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11. november 2020.

   

  Lokalplaner 


  Forslag til lokalplan:

  Forslag til Lokalplan nr. 159 – Boligområde ved Rise Parkvej
  Aabenraa Byråd har den 28. juni 2023 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 159 Boligområde ved Rise Parkvej i offentlig høring i 8 uger fra den 12. juli 2023 til den 6. september 2023.
  Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 9. august 2023Se screeningsafgørelse.

  Forslag til Lokalplan nr. 161 Barsø Landing
  Aabenraa Byråd har den 29. marts 2023 besluttet, at offentliggøre et forslag til Lokalplan nr. 161 i høring i 8 uger fra den 19. april til den 14. juni 2023. Lokalplanen skal sikre udlæg af området til trafikhavn og mulighed for opstilling af en vinterbadervogn. Bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 14. juni 2023.

  Aabenraa Kommune har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. 17. maj 2023. Screeningsafgørelsen kan ses her.

  Forslag til Lokalplan nr. 146 - Solcelleanlæg ved Svejlund, vest for Hellevad 
  Aabenraa Byråd har den 21. december 2022 besluttet, at offentliggøre et forslag til Lokalplan nr. 146. Forslaget til lokalplanen giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg ved Svejlund, vest for Hellevad, nær Tønder Kommune. Der er foretaget miljøvurdering af planerne og af det konkrete projekt.

  Planforslaget og Miljøvurderingen er i høring i 8 uger fra den 10. januar til den 7. marts 2023.
  Bemærkninger til planforslaget samt Miljøvurderingen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 7. marts 2023.

  Der holdes et borgermøde om projektet den 26. januar 2023 kl. 16:30-18:00 på hotel Kløver Es, Brystrupvej 2, Hellevad, 6230 Rødekro.

   

  Endelig vedtagelse af lokalplan

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 161 Barsø Landing, Løjt
  Aabenraa Byråd har 30. august 2023 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 161 – Barsø Landing endeligt. Planen er offentliggjort den 13. september 2023.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 152 Boligområde ved Langrode
  Aabenraa Byråd har 26. april 2023 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 152 - Boligområde ved Langrode endeligt. Planen er offentliggjort den 10. maj 2023.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 165 – Solenergianlæg ved erhvervsområde, nord for Hjordkær 
  Aabenraa Kommune har den 28. april 2023 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 165 – Solenergianlæg ved erhvervsområde, nord for Hjordkær. Planen er offentliggjort den 28. april 2023.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 149 – Solenergianlæg nordvest for Torp
  Aabenraa Byråd har den 22. februar 2023 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 149 – Solenergianlæg nordvest for Trop med tilhørende sammenfattende redegørelse af miljøvurdering endeligt. Planen er offentliggjort den 7. marts 2023.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 140 – Boligområde ved Dimen, Aabenraa
  Aabenraa Byråd har den 21. december 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen og en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt. Lokalplan nr. 56 - Boligområde ved Stolligvej er, undtagen § 13.1 i denne vedrørende tilslutningspligt til fjernvarme, aflyst. Lokalplan nr. 140 og sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 18. januar 2023.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 147 – Solenergianlæg nord for Fogderup
  Aabenraa Byråd har den 21. december 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 147 – Solenergianlæg nord for Fogderup med tilhørende sammenfattende redegørelse af miljøvurdering endeligt. Planen er offentliggjort den 17. januar 2023.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 155 – Erhvervsområde vest for Hjordkær
  Aabenraa Byråd har den 30. november 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 155 for et PtX-anlæg vest for Hjordkær endeligt samt en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen. Lokalplanen og den tilhørende sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 7. december 2022.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 151 Boliger ved Lergård
  Aabenraa Byråd har 12. oktober 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 151 Boliger ved Lergård endeligt. Planen er offentliggjort den 26. oktober 2022.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 141 for Hærvejshuset
  Aabenraa Byråd har 12. oktober 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 141 Hærvejs-huset endeligt. Planen er offentliggjort den 19. oktober 2022.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 157 for Møllegården 25, Kruså
  Aabenraa Byråd har 12. oktober 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 157 for Mølle-gården 25, Kruså endeligt. Planen er offentliggjort den 19. oktober 2022.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 138
  Aabenraa Byråd har den 27. april 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 138 Boligområdet Udsigten endeligt. Planen er offentliggjort den 11. maj 2022.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 135 Stubbæk bymidte
  Aabenraa Byråd har den 30. marts 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 135 Stubbæk bymidte endeligt.
  Planen er offentliggjort den 27. april 2022.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 136 – Solenergianlæg ved Bjerndrup 
  Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at vedtage Lokalplan nr. 136 - Solenergianlæg ved Bjerndrup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, endeligt.
  Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen.
  Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 121 – Solenergianlæg ved Hjolderup
  Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 121 for et solenergianlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
  Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11 november 2020.

   

  Ophævelse af lokalplan

  Delvis ophævelse af Lokalplan nr. 056 for Boligområde ved Stolligvej
  Byrådet har den 21. december 2022 besluttet delvist at ophæve Lokalplan nr. 056 i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen. Den delvise ophævelse er offentliggjort den 18. januar 2023.

  Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 39 for et område på Høje Kolstrup mellem stamvej 3 og Hovedstien
  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 1. februar 2022 besluttet at ophæve Byplanvedtægt nr. 39 for den gamle fjernvarmecentral på Høje Kolstrup. Ophævelsen er offentliggjort den 15. februar 2022.