Gå til hovedindhold

logo

Tak.

Tak til alle, der hjalp under stormfloden, oktober 2023.

25. okt. 2023

Indhold

  Da stormfloden natten til lørdag pressede mod Aabenraa Kommunes kyster, var der mange, der ydede en ekstraordinær indsats.
  For at passe på vores byer og vores natur. Vores hjem og vores arbejdspladser. Og for at passe på hinanden.
  De fortjener alle vores taknemmelighed.
  Tak til Brand og Redning Sønderjylland og vores medarbejdere i kommunen, der sammen koordinerede den indsats, der sikrede Aabenraa Kommune mod oversvømmelser, som kunne have ramt os meget hårdere – og til de mange frivillige brandmænd, der deltog i indsatsen.
  Tak til Arwos, der hjalp med at forberede byens værn mod vandmasserne, og særligt tak for, at de sammen med COWI og Jorton fik pumpe- og sluseanlægget i gang to måneder før tid. Det gjorde en afgørende forskel.
  Tak til Beredskabsstyrelsen, der hjalp med at sikre vores havneområde med water tubes.
  Tak til politiet, der hjalp med at skabe tryghed og evakuere de nødvendige gader, da vandet begyndte at trænge ind.
  Tak til hjemmeværnet, der blandt andet hjalp med at afspærre de nødvendige områder.
  Tak til netselskabet N1, der under vanskelige forhold sørgede for at holde gang i så meget strøm som muligt, da det var allermest kritisk.
  Tak til hjemme- og sygeplejen, der igennem storm og forhøjet vandstand fortsat tog sig af de af vores borgere, der havde brug for omsorg og pleje.
  Og ikke mindst tak til borgerne. For at give beredskabet ro og plads til at udføre deres arbejde. For at have tålmodighed og tillid til, at alle ydede deres bedste for kommunens sikkerhed. For at holde jer opdaterede på beskeder og retningslinjer. Og for at passe på hinanden og hjælpe hinanden igennem en nat, vi sent vil glemme.
  Og tak til alle jer, der fortsat hjælper hinanden med det omfattende oprydningsarbejde.
  Stormfloden har for kommunen såvel som borgere tilvejebragt et affaldsproblem. Henvend dig til Arwos eller dit forsikringsselskab, hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal slippe af med det affald, du måtte have fået med oversvømmelsen. https://arwos.dk/
  Energiforsyningen i kommunen har normal drift. Oplever du udsving eller har du fortsat problemer eller spørgsmål så kontakt N1. https://n1.dk/drift
  Kommunens driftsenhed arbejder fortsat på at udbedre alle skader og gener på vejene.