logo

E-mail henvendelser

Hos Aabenraa Kommune er e-mails sidestillet med papirpost.

Indhold

    Det vil sige, at de regler, der gælder for sagsbehandling, svartider, journalisering m.v. for almindelig papirpost også gælder for henvendelser pr. e-mail.

    Vi har et mål om, at indgående e-mails vil blive besvaret inden for et døgn med angivelse af  behandlings- eller svartid.