Gå til hovedindhold

Støtte til bygningsfornyelse

Har du en udlejningsbolig eller en bolig fra før 1960, som trænger til istandsættelse? Så har du måske mulighed for at få et tilskud, som sikrer boligens bevaringsværdi.

I Aabenraa Kommune vil vi gerne give støtte til bygningsfornyelse for at understøtte en positiv udvikling i byer på under 4.000 indbyggere og i det åbne land, herunder at istandsætte klimaskærme på bygninger som skæmmer lokalsamfundene, så disse forskønnes. Samtidig vil kommunen med støtten være med til at sikre og hæve bevaringsværdierne i landdistrikterne.

Her på siden kan du læse mere om, hvem der kan tildeles støtte, til hvilke projekter og se, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2023.
Du kan søge om støtte via den grønne boks nedenfor. 
Du skal have dit MitID klar.

Ansøg om støtte til bygningsfornyelse

HVAD KAN DER GIVES STØTTE TIL?

Støtten ydes udelukkende til istandsættelse af klimaskærmen, herunder facader, tage, vinduer og døre på nedslidte bygninger fra før 1960, med følgende status:

  • Private udlejningsboliger, som er væsentligt nedslidte
  • Ejer- og andelsboliger som er væsentligt nedslidte og bebos af
  • ejeren
    Erhvervslokaler, i bygninger hvor der også ydes støtte til en privat udlejningsbolig eller en ejer- og andelsbolig

Det er et krav at istandsættelsen sikrer eller øger bygningens bevaringsværdi.

HVORDAN ANSØGES DER?

Du ansøger om støtte via boksen ovenfor.
I forbindelse med ansøgningen skal du bruge:

  • 2 tilbud fra håndværkere på det samme arbejde. Tilbuddene skal være sammenlignelige. Udgifter til stillads/lift, nedtagning og bortskaffelse af affald er ikke støtteberettigede, og skal derfor fremgå særskilt i tilbuddet.
  • Du kan med fordel vedhæfte en projektbeskrivelse med oplysninger om arbejdets udførelse, materialevalg og metoder samt evt. beskrivelse af tidligere og fremtidige planer for istandsættelsen.

HVOR MEGET KAN MAN FÅ I STØTTE?

Støtten ydes som et kontant tilskud. Der kan ydes støtte på op til 50 % af de støtteberettigede udgifter. Det er dog en konkret vurdering i hver enkelt sag.

VURDERING AF ANSØGNINGER

Ansøgningen bliver fulgt op af en besigtigelse af ejendommen.

For at sikre at midlerne gør størst mulig gavn i lokalsamfundene, vil ansøgninger inden for følgende kategorier blive prioriteret først ud fra en samlet konkret vurdering af effekten:

  • Istandsættelse af bygninger med en synlig beliggenhed i områder med områdefornyelser (Bygninger som er beliggende direkte ud til områdefornyelses indsatser for eksempel et torv, en sti eller lignende prioriteres højt).
  • Istandsættelse af bevaringsværdige bygninger med en synlig beliggenhed eller som har en særlig arkitektonisk, miljømæssige eller kulturhistorisk værdi, som ikke hører under  Bygnings-forbedringsudvalget (Det vil sige bevaringsværdige private udlejningsejendomme eller ejendomme med blandet bolig og erhverv).
  • Istandsættelse af bygninger med en synlig beliggenhed, hvor en istandsættelse vil betyde et væsentligt løft for området eller lokalsamfundet.

Forvaltningen behandler ansøgningerne og kan give tilskud til og med 100.000 kr. Tilskud derover skal der træffes politisk beslutning om. 

Der vil blive stillet krav til materialer, udseende og udførelse med mere.
Det er et krav at istandsættelsen sikrer eller øger bygningens bevaringsværdi.

SKAL TILSKUDDET TILBAGEBETALES?

Ydes der støtte over 50.000 kr. tinglyser Aabenraa Kommune en deklaration på ejendommen om hel eller delvis tilbagebetaling af støtten, hvis ejendommen
inden for en periode på 5 år sælges til en højere pris, end den ved tilsagnet beregnede handelspris med tillæg af prisudviklingen og ydereligere forbedringsarbejder.
Dette gælder ikke ved overdragelse til ægtefælle, medejer eller livsarving. Efter 5 år kan deklarationen aflyses.

HVOR KAN JEG LÆSE MERE OM RAMMERNE FOR STØTTE?

Du kan læse mere om rammerne for støtte i retningslinjerne her på siden og kontakte kommunen for at få nærmere afklaring af, om boligen falder indenfor rammerne. 

Vi anbefaler, at du læser retningslinjerne inden og sætter dig ind i rammerne for støtte inden du ansøger. 

 

Kontaktperson

Frederikke Skovbo Winther
Bevaringsarkitekt

fsw@aabenraa.dk
tlf. 2033 7276