Gå til hovedindhold

Frivilliges vedligehold af grønne arealer

Mange frivillige i lokalsamfund i landdistrikterne yder en indsats for at vedligeholde grønne arealer og stier.
Her kan du læse om muligheden for en aftale med Driftsenheden om supplerende vedligehold af kommunalt ejede arealer og driftstilskud til grønt vedligehold.

Indhold

  Aftale om supplerende vedligehold af kommunalt ejede grønne arealer

  I mange lokalsamfund er der kommunalt ejede grønne arealer, som er offentligt tilgængelige. Flere lokalråd og borgerforeninger ønsker at supplere det kommunale serviceniveau og forskønne lokalområdet. Det initiativ vil kommunen gerne imødekomme og det er derfor muligt at indgå en aftale med Driftsenheden.

  Driftsenheden indgår aftaler med lokalråd eller borgerforening, der repræsenterer et større lokalområde. Det er typisk de lokalråd, som er med i Det fælles udviklingsråd. Vi opfordrer derfor lokale foreninger, som er interesserede i en aftale om at kontakte deres lokalråd og til lokalt at gå sammen om en aftale.

  Kontakt Driftsenheden, hvis jeres lokalråd er interesseret i at indgå en aftale på kommunalt ejede grønne arealer.

  • Kontaktperson: Otto Verner Petersen, 73 76 75 00 / entre@aabenraa.dk

  Tilskud til udstyr

  Lokalråd eller borgerforeninger, der repræsenterer et større lokalområde kan også søge om tilskud i Landdistrikternes materialepulje til køb af udstyr til drift og vedligehold af kommunalt ejede fælles grønne områder. Det forudsætter at de indgår en aftale med Driftsenheden, se ovenfor.

  Læs mere under Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje.

  Driftstilskud til frivilliges grønne vedligehold af offentligt tilgængelige arealer

  Vækstudvalget for Land og By besluttede i 2020 at give mulighed for et grønt driftstilskud. Det er en håndsrækning til frivillige, som er knyttet til lokalråd og som i Aabenraa Kommunes lokalsamfund gør en ekstra indsats for at supplere og vedligeholde de offentligt tilgængelige arealer.

  I kan læse mere om, hvordan I søger tilskuddet, som en del af Grundtilskudspakken til lokalråd.

  Tips til at udarbejde et kort over de arealer I vedligeholder

  Når I søger tilskud har vi brug for et kort som viser, hvilke arealer I vedligeholder. I kan bruge Aabenraa Kommunes kort til at udarbejde et kort over de arealer, som I vedligeholder. I kan også se, hvilke arealer der er offentligt tilgængelige. I er velkomne til at kontakte kommunens landdistriktskoordinator, hvis I har brug for hjælp.

  Find kort og vejledninger.