Gå til hovedindhold

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - §18

Der er 2 ansøgningsrunder med ansøgningsfrist 01. november (som er 1. runde det følgende år) og den 01. juni (som er 2. runde).

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt 3-4 uger før ansøgningsfrist.

Når ansøgningen er modtaget, vil I modtage en kvittering pr. mail.

Indhold

  Social- og Seniorudvalget vil med udgangspunkt i "Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde" først og fremmest støtte sociale aktiviteter, der retter sig mod borgere i Aabenraa Kommune.

  Netværksgrupper, foreninger og organisationer kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde – de såkaldte §18-midler.

  Målgruppen for ældre fra 60 år skal søge efter Servicelovens §79.

  Principper for fordeling af tilskud

  Støtten fordeles efter følgende principper:

  • Støtten skal gå til aktiviteter, som kommer kommunens borgere til gavn 
  • Indsatsen skal komme socialt udsatte og svage grupper til gavn 
  • Støtten skal gå til foreninger eller organisationer, som har hjemsted i eller en væsentlig tilknytning til kommunen 
  • Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde og de dermed forbundne udgifter 
  • Støtten tildeles for ét år ad gangen

  Gældende vedtægter eller alternativt foreningens/organisationens formålserklæring vedhæftes ansøgningsskemaet hver gang.

  CVR-nummer

  Hvis din frivillige forening skal have tilskud fra en offentlig myndighed, kræver det, at din forening har et CVR-nummer.

  Frivillige foreninger er ikke som udgangspunkt forpligtet til at have et CVR-nummer, men hvis din frivillige forening f.eks. skal have tilskud fra en offentlig myndighed, kræver det, at din forening har et CVR-nummer.

  CVR-nummeret gør det muligt for foreningen at få en Nem-Konto, som det offentlige er forpligtet til at betale et eventuelt tilskud til.

  Hvordan får min forening et CVR nummer?

  Skal du oprette, ændre, forny eller lukke et CVR- nummer, skal du selv registrere det online med Digital Signatur eller MitID på Virk.dk.

  Bemærk: CVR registreringen skal opdateres mindst hvert 3. år for at kunne benyttes. Sørg venligst for opdatering inden evt. udbetaling af tilskud. Du skal via dit pengeinstitut sørge for at CVR nummeret får tilknyttet foreningens kontonummer.

  Ansøgningsfrister

  Aabenraa Kommune fordeler § 18-midlerne ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist den 1. november og 1. juni.

  Ansøgningsskema

  Ansøgningsskemaet er tilgængeligt 3-4 uger før ansøgningsfrist. Linket vil lede dig til Conventus hvor du skal logge ind. Vejledninger hertil finder du også øverst i højre side.

  Regler for afrapportering og regnskab

  Ved tilskud op til 14.999 kr. årligt skal der ved udgangen af tildelingsåret redegøres for anvendelsen af de tildelte midler (rapport vedlagt kvitteringer).

  Ved tildeling af beløb fra 14.999 kr. til og med 99.999 kr. udarbejdes der et detaljeret regnskab over de afholdte udgifter. Regnskabet skal synliggøre, hvordan de tildelte midler er anvendt i forhold det oprindeligt ansøgte beløb. Regnskabet skal være revideret af en af foreningen valgt revisor, der med sin underskrift bekræfter, at midlerne er gennemgået og revideret, og at tilskuddet er anvendt til det formål, hvortil det er bevilget.

  Ved tilskud over 100.000 kr. skal der aflægges et revideret regnskab for anvendelse af beløbet af en registreret eller statsautoriseret revisor - i øvrigt iht. ovenstående.

  Afrapportering eller regnskaber fremsendes senest den 1. april (året efter tildelingen) til:
  Sekretariatet på mail: paragraf18@aabenraa.dk eller til Social & Sundhed / Sekretariatet, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Mrk. ”§ 18 – regnskab”.

  Hvis det vurderes som nødvendigt for behandling af en ansøgning, er Aabenraa Kommune i sin ret til at indhente foreningens seneste regnskab.

  Tilbagebetaling 

  Hvis tilskuddet ikke anvendes til formålet eller ikke bruges fuldt ud, skal relevante beløb som udgangspunkt tilbagebetales til Aabenraa Kommune. Tilbagebetaling skal finde sted samme år som indsendelse af dokumentation for anvendelsen af tildelte midler.