Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

§ 79 - Søg tilskud til aktiviteter

Foreninger, organisationer og netværksgrupper kan søge om tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre, der sigter på et give enkelte borgere eller grupper en øget velfærd eller livskvalitet. Ansøgningsfristen er den 15. november hvert år.

Indhold

  Hvem kan søge tilskud?

  Målgruppen er personer over 60 år og alle pensionister i Aabenraa Kommune, herunder også foreninger/ organisationer, der hører hjemme i kommunen, som tilbyder aktiviteter, der retter sig mod ældre medborgere.

  Hvad kan der søges tilskud til?

  Overordnet kan der gives tilskud til leje af lokaler, aktiviteter og kørsel, herunder indkøbsordninger.

  • Ved tildeling af tilskud, vil der blive lagt vægt på, at aktivitetstilbuddene understøtter følgende faktorer:
   - Et aktivt liv i det omgivende miljø.
   - Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.
   - Fokus på inklusion frem for eksklusion af deltagere.
   - Foreninger/organisationers åbenhed om aktiviteter i det offentlige rum.

  •  Ved ansøgning om støtte til aktiviteter lægges der vægt på opstart af nye aktiviteter og allerede eksisterende, velfungerende aktiviteter. Eksempelvis kan der gives tilskud til materialer til nye aktiviteter men ikke til et løbende forbrug.

  • Der kan søges tilskud til leje af lokaler i forbindelse med gentagne såvel som enkeltstående aktiviteter. Støtten kan være i form af økonomisk tilskud til leje af eksterne lokaler eller lån af kommunale lokaler.

  Betingelser for at opnå tilskud

  • Netværksgrupper, klubber, organisationer eller foreninger skal arrangere tilbud for målgruppen for at kunne opnå tilskud. Der gives kun tilskud til frivilligt og ulønnet arbejde.

  • For at kunne ansøge om § 79-tilskud skal foreningen eller organisationen være oprettet i Conventus, som er Aabenraa Kommunes nye puljesystem. En vejledning til oprettelsen findes her.

  •  Foreninger/organisationer skal være i besiddelse af et gyldigt CVR nummer med en tilknyttet bank-/kontooplysning for udbetaling til en NEM konto. CVR nummer m.v. etableres på www.virk.dk.

  • Der gives ikke tilskud til forplejning.

  • Der gives ikke tilskud fra både § 79 og § 18 puljer til de samme aktiviteter.

  • Gældende vedtægter eller alternativt foreningens/organisationens formålserklæring vedhæftes ansøgningsskemaet hver gang.

  Ansøgningsprocessen

  Ansøgningsskemaet vil være tilgængelig her på siden, tre uger før ansøgningsfristen.

  Ansøgningsfristen er den 15. november hvert år.  
  Ansøgninger behandles en gang årligt af Social- og Seniorudvalget på et udvalgsmøde i december. Inden da har Seniorrådet gennemgået indkomne ansøgninger og givet anbefalinger på baggrund af disse.

  Afgørelser på ansøgning om § 79 midler meddeles skriftligt umiddelbart efter Social- og Seniorudvalget har taget stilling til samtlige ansøgninger - sædvanligvis i januar for det ansøgte år. Bevilgede midler udbetales umiddelbart herefter. 

  Regnskab

  Afrapportering eller regnskab for anvendelsen af tildelte § 79 midler skal altid indsendes 1. april året efter modtagelse af tilskud. Læs mere om kravene til regnskab her: Regler for afrapportering og regnskab.

  Tilbagebetaling 

  Hvis tilskud til specifikke aktiviteter, leje af lokaler eller transport ikke anvendes til formålet eller ikke bruges fuldt ud, skal relevante beløb som udgangspunkt tilbagebetales til Aabenraa Kommune. Tilbagebetaling skal finde sted samme år som indsendelse af dokumentation for anvendelsen af tildelte midler.