Gå til hovedindhold

Samarbejdet med frivillige

Aabenraa Kommune ønsker samspil med de frivillige og at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde, så det giver de bedst mulige betingelser for den frivillige indsats.

Indhold

  Det frivillige arbejde skaber værdi - både for det enkelte menneske og for samfundet. Frivilligt socialt arbejde kan og må aldrig erstatte kommunens kerneopgaver, men skal betragtes som et supplement, der gør vores samfund rigere og bedre.

  Ved et gensidigt samarbejde mellem Aabenraa Kommune og de frivillige organisationer opnås en synergieffekt. Det betyder, at kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgere, der har brug for særlig støtte, og som har svært ved at findefodfæste i vores samfund.

  Frivilligt socialt arbejde

  Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for de sociale aktiviteter, som udføres af frivillige organisationer eller foreninger inden for det sociale område.

  Frivilligt socialt arbejde er en indsats der:

  • Er frivillig uden retslig eller økonomisk tvang
  • Er ulønnet 
  • Udføres for andre end familie og slægt 
  • Har en formel karakter, som betyder, at den foregår inden for rammer af en forening eller en anden form for organisation.

  Bjerggadehuset

  Bjerggadehuset tilbyder de frivillige sociale foreninger i Aabenraa Kommune nogle uformelle og anderledes mødefaciliteter i hjertet af Aabenraa. Læs mere på Bjerggadehusets hjemmeside bjerggadehuset.dk