Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Kultur- og Fritidsudvalgets Pris

Du kan foreslå hvem der skal have prisen på siden her. Prisen uddeles én gang årligt, med det formål at påskønne initiativer eller aktiviteter af usædvanlige eller særlige karakter indenfor Kultur- og Fritidsområdet.

Indhold

  Hvem kan indstille?

  Kandidater til Kultur- og Fritidsudvalgets Pris kan indstilles af alle – såvel klubber, foreninger som enkeltpersoner.

  Kultur & Fritid annoncerer hvert år i februar måned med opfordring til at indsende forslag til kandidater til prisen. Endelig beslutning om uddelingen af Kultur- og Fritidsudvalgets Pris, træffes på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj måned.

  Indstillingerne indsendes via kommunes hjemmeside i nedenstående formular

  Hvem kan prisen uddeles til?

  Prisen uddeles efter et eller flere af nedenstående kriterier, og skal ses som en anerkendelse og påskønnelse af en særlig indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Aabenraa Kommune.

  Modtageren af prisen kan være en enkeltperson, gruppe eller forening der er bosiddende i Aabenraa Kommune og med aktiviteter i området, som:

  • har været med til at fremme eller synliggøre aktiviteter i Aabenraa Kommune
  • har taget initiativer og virket som igangsættere
  • har udvist mod, nytænkning og udvikling
  • har et højt sportsligt eller kunstnerisk niveau
  • har ydet en bemærkelsesværdig indsats inden for sin sportsgren/kunstart
  • er til inspiration for andre
  • understøtter kommunens Kultur- og Fritidspolitik
  • medvirker til at fremme folkeoplysningen og kulturområdet
  • medvirker til at fremme udbuddet af fritidsaktiviteter for børn og unge
  • er et tværgående initiativ
  • virker integrationsfremmende
  • virker sundhedsfremmende under Kultur- og Fritidsområdet

  Hvad består prisen af?

  Prisen består af et diplom og 10.000 kr.

  Uddeling af prisen

  Formanden for Kultur- og Fritidsområdet overrækker Kultur og Fritidsudvalgets pris i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets Sommertræf hvert år i juni måned

  Kandidatens oplysninger
  Kontaktpersonens oplysninger på dig som indstiller