Gå til hovedindhold

Vedligeholdelsespulje til forsamlingshuse

Læs mere om Vedligeholdelsespulje til forsamlingshuse i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Baggrund

  Aabenraa Kommune har afsat en pulje til at løse vedligeholdelsesmæssige opgaver i forsamlingshuse med henblik på at støtte den frivillige indsats omkring forsamlingshusene.

  Formål

  Vedligeholdelsespuljen medvirker til at gøre rammerne til afvikling af arrangementer i forsamlingshusene mere nutidige. Puljen supplerer indsatsen i forhold til vedligeholdelsesmæssige opgaver, bestyrelserne prioriterer udført med henblik på at skabe liv i forsamlingshusene. Ligeledes kan puljen supplere andre finansieringskilder.

  Målgruppe

  Forsamlingshuset står til rådighed til aktiviteter for foreninger samt selvorganiserede grupper gratis eller mod et symbolsk beløb, der dækker driftsudgiften til aktiviteten. Det gælder dog ikke privatejede forsamlingshuse.

  Kriterier

  Puljen kan i 2024 søges til almindelige vedligeholdelsesopgaver og reparationer i forhold til bedre brugeroplevelser samt energiforbedringer i forhold til bæredygtighed. Desuden kan puljen supplere som bidrag til at søge fonde til større renoverings- og vedligeholdelsesprojekter. Puljen kan ikke søges til udvidelse og ombygning af bygningen.

  Puljen er på 0,500 mio. kr. i 2024. Byrådet har besluttet, at de 0,300 mio. kr. prioriteres til lokalområder, som ikke får adgang til midler fra Grøn Pulje. 

  Proces

  Med baggrund i godkendte kriterier og retningslinjer kan forsamlingshusene indsende ansøgninger til vedligeholdelsespuljen via Conventus.
  Kriterier og retningslinjer danner baggrund for Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af projekter i forhold til udmøntning af vedligeholdelsespuljen.

  Egenkapital

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i maj 2022, at forsamlingshusene i deres ansøgning skal oplyse deres egenkapital (ultimo likviditet) fra det seneste årsregnskab for at komme i betragtning til vedligeholdelsespuljen.

  Tidsplan for ansøgningsproces 2024

  21. januar: Sidste frist for ansøgning til vedligeholdelsespuljen via Conventus

  6. marts: Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer ansøgningerne

  30. april: Alle tilskud er udbetalt