Gå til hovedindhold

Områdefornyelse Bolderslev

I 2019 - 2022 gennemfører Aabenraa Kommune, Bolderslev Lokalråd og lokalsamfundet områdefornyelse i Bolderslev. Områdefornyelsen har fokus på sammenhæng og helhed. Der er fokus på etablere bedre sammenhæng på tværs af jernbanen og mellem byens eksisterende centre. Områdefornyelsen støttes af Bolig og Planstyrelsen.

De tre mål - Bolderslev

Indhold

  Baggrund

  På baggrund af udviklingsplanen for Bolderslev fra 2016, har Aabenraa Kommune søgt og opnået statslig støtte til områdefornyelse af Bolderslev.  Aabenraa Kommune og Bolig og planstyrelsen (den tidligere Transport- Bygnings- og Boligstyrelsen) investerer i alt 6,4 mio. kr. i områdefornyelsen. Den statslige støtte udgør 2,1 mio. kr. og Aabenraa Kommunes egenfinansiering 4,3 mio. kr. 

  Pengene i områdefornyelsen er fordelt på 5 indsatser samt en initiativpulje. Projekterne blev i 2017 og 2018 prioriteret i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Bolderslev lokalråd. Projekterne er beskrevet Områdefornyelses programmet.

  Områdefornyelse Bolderslev - Sammenhæng og helhed

  Vision

  "BOLDERSLEV ER OM 5 ÅR EN BY MED SAMMENHÆNG, HVOR BYENS CENTRE UNDERSTØTTER AKTIVITET OG FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF BYEN."

  Overordnede Mål  

  1: En sammenhængende by:
  Selvom Bolderslev er fysisk opdelt af både Jernbane og hovedvej, er det en by med stor social sammenhængskræft. De uformelle møder, som opstår foran fritidscenteret, på vej til skolen eller i Markedsskoven skaber en følelse af fællesskab på tværs af generationer og de organiserede fællesskaber. Målet er at forbedre sammenhængen på tværs af byen og mellem og i byens centre.

  2: Øget aktivitet ved byens tre centre:
  Bolderslev har tre centre, som har en særlig betydning for byens liv og fællesskab; Fritidscenteret, Skolen og Markedsskoven. Det er centralt at funktioner og aktiviteter fortsat koncentreres i og omkring de tre centre, for at fastholde og udvikle deres rolle som samlingssteder for alle byens fællesskaber. 

  3: Forbindelser på tværs af banen
  Jernbanen udgør en fysisk barrierer og kræver en særlig håndtering. De besværlige krydsningspunkter for særligt bløde trafikanter svækker sammenhængen mellem den østlige og vestlige del af byen og er til en hindring for en stærkere synergi mellem skole og fritidscenter. Et særskilt mål i områdefornyelsen er derfor, at forbedre fremkommeligheden på tværs af jernbanen for de bløde trafikanter med fokus på tryghed og tilgængelighed ved eksisterende overgange.

  Ændrede omstændigheder

  I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019, blev der afsat midler til nedrivning af Gymnastiksal og SFO, ved Bolderslev Skole. Takket være et godt samarbejde mellem de lokale, Aabenraa Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blev det muligt at introducere et nyt projekt i Områdefornyelsen - nemlig Skoleankomsten - læs tillægsbeskrivelsen her på siden. Den nye indsats som kom til betød at to indsatser måtte fjernes og yderligere to indsatser reduceres i omfang.      

  Projektstatus juni 2021

  Initiativpuljen

  Der er stadig midler i initiativpuljen, som kan søges fire gange årligt. 

  Har du en idé? Så kontakt Puljegruppen i Bolderslev på  bolderslev.dk/initiativpulje

  Anlægsprojekterne Sløjfen, Fritidspladsen, Skoleankomsten

  De tre projekter har været i udbud, og der er indgået kontrakt med Hede Danmark, som skal udføre anlægsarbejdet. Første projekt bliver Fritidspladsen, som allerede gik i gang i uge 20.  

  Fritidspladsen skal i udtryk og funktion skabe en udendørs pendant til Fritidscentrets indendørs aktiviteter. Og derudover kommer der en ny sydlig adgang, som ligger sammen med Sløjfen.

  Sløjfen er navnet på den nye rampe, der vil skabe en tryg og tilgængelig forbindelse på tværs af Jernbanen i det sydlige Bolderslev, for bløde trafikanter og alle byens målgrupper. 

  Skoleankomsten - En ny ankomst til skolen gennem anlæg af et nyt aktivitetsområde særligt målrettet byens børn og unge. Derudover har der været mulighed for at give et betydeligt løft af hele byens skolegård, så det får et samlet udtryk og kan fungere i mange år både i og uden for skolens åbningstid.

  Hvad er Områdefornyelse?

  Områdefornyelse er en bestemt projektform der udbydes af Bolig og Planstyrelsen (tidligere Transport- Bygnings- og Boligministeriet). Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer.

  Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.

  En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører. (trafikstyrelsen.dk)