logo

Ophængning af plakater og bannere mm.

Regler for ophængning af plakater og bannere mm. i Aabenraa Kommune

Indhold

  Hvis du ønsker at få markedsført dit offentlige arrangement, i form af plakater eller bannere på vejareal, skal du være opmærksom på, at Aabenraa Kommune har fastsat et regulativ for plakater, bannere og midlertidig vejvisning. 

  Plakater

  Ønsker du at markedsføre dit arrangement ved ophængning af plakater i gadelamper, langs vejene eller andre synlige steder, skal der som udgangspunkt ikke søges ved vejmyndigheden, så længe du overholder reglerne for ophængning af plakater.

  Plakater skal altid sættes godt fast, så de ikke falder ned. Plakatejeren skal søge for, at der bliver ført tilsyn med de ophængte plakater i hele ophængningsperioden. Plakater der er faldet ned, bliver fjernet for plakatejerens regning. Husk at fjerne strips, når plakaterne nedtages.

  Bannere

  Ønsker du at markedsføre dit arrangement ved ophængning af banner på eller over vejareal, kræver det derimod vejmyndighedens tilladelse. Ansøgningen skal opfylde kravene i regulativet for ophængning af banner.

  Ansøgning samt kort med angivelse af placering af banner sendes til Trafik og Anlæg, mail arrangementer@aabenraa.dk

  Skilte i det åbne land

  I forbindelse med opsætning af skilte i det åbne land i forbindelse med et arrangement, findes der regler i Naturbeskyttelsesloven, der også skal overholdes.