Gå til hovedindhold

Skilte i det åbne land

Naturbeskyttelseslovens regler om skiltning har til formål at friholde det åbne land for reklame- og propagandaskilte mv.

Indhold

  Med enkelte undtagelser må der ikke opsættes nogen form for reklamer i det åbne land. 
  Skilte som må opsættes, er

  • Mindre oplysningsskilte opsat ved indkørsel til virksomheder
  • Skiltning for salg af grunde i områder der i lokalplan er udlagt til erhvervsområde
  • Trafikkampagner godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed
  • Valgplakater

  Du kan læse mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside og på Retsinfo.dk.

  Det er generelt kommunen som skal sikre, at reglerne om skiltning i det åbne land bliver overholdt. Ved statsveje er det dog Vejdirektoratet som har ansvaret.