Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Områdefornyelse Aabenraa midtby

Byrådet har vedtaget en omfattende plan for områdefornyelse af Aabenraa midtby - et projekt til ca. 50 mio. kroner. Planen gør det muligt at realisere vigtige dele af udviklingsplanen ”Fremtidens Aabenraa – Fremtidens Købstad i 2035”

Indhold

  Byrådet i Aabenraa Kommune sagde 28. maj 2014 ja til et omfattende program for områdefornyelse af den sydlige del af bymidten i Aabenraa.

  Programmet for områdefornyelsen kommer i kølvandet på den overordnede plan om fremtidens købstad. Byrådet vedtog udviklingsplanen med titlen ”Fremtidens Aabenraa – Fremtidens Købstad i 2035” på byrådsmødet i sidste måned.

  Områdefornyelsen bidrager blandt andet til realiseringen af udviklingsplanen og Fremtidens Aabenraa ved en markant indsats ved Rådhusgade og Markedspladsen. Disse er en del af det kommende Handels- & Kulturloop. Desuden opgraderes en af de passager, som ifølge udviklingsplanen skal binde byen sammen på tværs, nemlig den der går fra campusområdet ad Vestergade, Storetorv og Skibbrogade til havnen.

  I programmet for områdefornyelsen er der flere delprojekter, som skal trafiksikre og forskønne bymidten. Delprojekter, der kan realiseres for sammenlagt ca. 50 mio. kroner. Af disse bidrager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med 5 mio. kroner.

  Indsatserne i områdefornyelsen stammer dels fra borgerinddragelse i forbindelse med projekt fremtidens købstad og fra et borgermøde i efteråret, hvor 70 borgere kom med input specifikt til områdefornyelsen. Desuden er der inddraget illustrationer og idéer fra udviklingsplanen som eksempel på, hvordan delprojekter kan udformes.

  De programlagte delprojekter og en kort beskrivelse af dem fremgår af programmet for områdefornyelsen, som kan ses på hjemmesiden http://fremtidensaabenraa.dk/ - Her vil man kunne se alle de projekter, der i fremtiden skal bidrage til realisering af Fremtidens Aabenraa. Her kan du ligeledes tilmelde dig en nyhedsmail og løbende få nyt om udviklingen af Aabenraa. Nyhedsmailen udkommer ca. en gang i måneden.

  De første delprojekter forventes påbegyndt og synlige i gadebilledet fra foråret 2015. Inden man kan gå i gang, skal kommunen afvente endeligt tilsagn fra ministeriet på de 5 mio. kroner. Det får kommunen formentlig i august 2014.

  Alle delprojekter skal i første omgang detaljeres yderligere, og det vil blandt andet ske i dialog med borgerne i området. Områdefornyelsen skal være gennemført i løbet af 5 år.

  Hvorfor områdefornyelse?

  Områdefornyelse kan bidrage til at give en bydel en ny identitet og ændre et image.

  Et eksempel er Høje Kolstrup. I årene 2009-2012 gennemførte Aabenraa Kommune sammen med flere samarbejdspartnere en områdefornyelse i bydelen. Det har resulteret i markante fysiske forbedringer bl.a. ved Høje Kolstrup skole og Agoraen, og sammen med et lokalt engagement har det bidraget til en fornyet identitet i området.

  Indsatsen i Høje Kolstrup og de gode resultater har givet Aabenraa positiv omtale i flere sammenhænge. De seneste par år har ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgivet en række publikationer med eksempler på gode områdefornyelsesprojekter. Høje Kolstrup er et eksempel, der går igen i flere af dem.

  I en pressemeddelelse fra ministeriet fra 19. maj 2014er Høje Kolstrup fremhævet som et særligt godt eksempel, hvor det er lykkedes at ændre områdets omdømme og sociale liv kraft kombinationen af fysiske omdannelser af byrum og en fælles indsats.