Gå til hovedindhold

Jyllandskorridoren og Grænsetrekanten

Jylland er stadig et meget vigtigt brohoved mellem resten af Skandinavien og Centraleuropa. Også når det gælder persontrafik, er Jylland en central port til Europa.

Indhold

  Den sønderjyske landegrænse tegner sig for over halvdelen af de samlede godsmængder med lastbil, tog, løs-trailere og containere. I 2009 var der eksempelvis ca. 36 mio. tons ud af den samlede mængde i Danmark på 55 mio. tons. En fremskrivning vurderer, at det vil stige til det dobbelte i 2025 med den største stigning i godstransport med lastbil eller i form af containere og løs-trailere. Den største stigning vil ske via landegrænsen i Sønderjylland.

  Persontrafik

  Grænsen til og fra Danmark passeres dagligt af ca. 180.000 personer svarende til ca. 70 mio. passagerer årligt. Dette tal forventes ligeledes stige. Eksempelvis er der fortsat vækst i grænsependlingen. 10.000 tyskere arbejder i Danmark, og det forventes, at flere danskere og tyskere vil benytte muligheden for at arbejde ”grænseoverskridende” fremover.

  Godstog

  Siden åbningen af den faste forbindelse over Storebælt i 1997 er alle godstog til Tyskland kørt via Sønderjylland. I dag er der store kapacitetsproblemer på strækningen, da der er stigende vækst inden for dette område. Et dobbeltspor på banestrækningen mellem Tinglev og Padborg er et meget aktuelt og nødvendigt tiltag for at undgå en stor ”flaskehals-effekt” i Sønderjylland.

  Havne

  ca. 30% af den samlede godsmængde over danske havne sker via havne i Region Syddanmark. Der er et betydeligt samspil mellem havnene i Region Syddanmark og havnene nord og syd for regionen.

  Grænsetrekanten

  I 2009 indgik Aabenraa og Sønderborg Kommuner og Flensborg by en samarbejdsaftale, der har fået navnet ”Grænsetrekanten/Grenzdreieck”.

  Formålet er at styrke regionen og løse de opgaver i fællesskab, hvor grænseoverskridende samarbejde giver mening.

  Transport- og logistikbranchen er et af de helt store erhverv i den sønderjyske og nordslesvigske region. De to kommuners og Flensborg bys centrale placering ved den dansk/tyske grænse med god trafikal infrastruktur, nærhed til flere havne og transportcentre på begge sider af grænsen, giver gode muligheder for et tværnationalt samarbejde.

  En fælles regional kulturel og sproglig forståelse er en stor styrke for transporterhvervet i grænselandet. Vækstcentret? har i 2011 udarbejdet en analyse af de fælles styrker i Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Der er udpeget fem fælles styrker, der egner sig til tværregionalt samarbejde. Dertil kommer en sjette styrke, som er viden, og som går på tværs af de øvrige.

  Region Syddanmark og Slesvig-Holstens fælles styrkepositioner inden for erhverv er udpeget som: 

  • Transport og logistik 
  • Turisme og oplevelsesøkonomi
  • Sundhedsøkonomi og velfærdsteknologi 
  • Fødevarer 
  • Bæredygtig energi