logo

CSR-mærke Aabenraa

Ansøgningsfristen til Aabenraa Kommunes CSR-mærke 2023 er udløbet.

Indhold

  CSR-mærke Aabenraa

  Ansøgningsfristen til Aabenraa Kommunes CSR-mærke 2023 er udløbet.

  Ansøgning til CSR-mærke Aabenraa 2024

  Ansøgning om CSR-Mærke Aabenraa 2024 åbner den 15. oktober 2023 og løber frem til den 15. december. Ansøgningen foregår digitalt og vil blive offentliggjort her på siden. 

  Hvem kan få CSR-mærke Aabenraa 2024?

  Din virksomhed kan få CSR-mærket, hvis den ligger i Aabenraa Kommune, og en fastlagt andel af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) i indeværende år, har været ansat i en eller flere af nedenstående gældende ordninger. Kravet til andelen af ansatte i ordningerne for virksomhederne med op til 249 ansatte ligger på 10%. For de store virksomheder med 250+ ansatte, er der et fastlagt krav på min. 25 medarbejdere som er ansat i en af de gældende ordninger.

  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

  Om CSR-mærke Aabenraa 2023:

  Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR-mærke for social ansvarlighed.

  Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

  Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

  Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

  Aabenraa Kommune har en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO´s konventioner, og overholder de danske løn og arbejdsvilkår.

  CSR-mærke Aabenraa 2023

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i januar 113 virksomheder i Aabenraa Kommune til at få tildelt CSR-mærket for 2023.

  Vil du vide mere?

  Ønsker du mere information, eller har du spørgsmål til CSR-mærke Aabenraa, kan du skrive os en mail til cdu@aabenraa.dk