Gå til hovedindhold

CSR-mærke Aabenraa

Ansøgninger til CSR-mærke Aabenraa 2024 er nu lukket.

Indhold

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte 8. januar i år 117 virksomheder i Aabenraa Kommune til at få tildelt CSR-mærket for 2024. Se alle de godkendte CSR-Virksomheder her

  Den 22. februar 2024 afholdes CSR-receptionen, hvor CSR-virksomhederne anerkendes for deres sociale ansvar i 2023

  Om CSR-mærke Aabenraa 2024:

  Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR-mærke for social ansvarlighed.

  Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

  Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

  Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

  Ansøgningsperioden for mærket strækker sig fra oktober til december, hvor virksomheder kan ansøge baseret på det sociale ansvar, de har påtaget sig og fortsat påtager sig i det nuværende år.

  Hvem kan få CSR-mærke Aabenraa?

  Din virksomhed kan få CSR-mærket, hvis den ligger i Aabenraa Kommune, og en fastlagt andel af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) i indeværende år, har været ansat i en eller flere af nedenstående gældende ordninger. Kravet til andelen af ansatte i ordningerne for virksomhederne med op til 249 ansatte ligger på 10%. For de store virksomheder med 250+ ansatte, er der et fastlagt krav på min. 25 medarbejdere som er ansat i en af de gældende ordninger.

  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

  Aabenraa Kommune har en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO´s konventioner, og overholder de danske løn og arbejdsvilkår.

  Vil du vide mere?

  Ønsker du mere information, eller har du spørgsmål til CSR-mærke Aabenraa, kan du skrive os en mail til cdu@aabenraa.dk