Gå til hovedindhold

Tilsynsrapporter

Når kommunen har ført tilsyn med virksomheder, der er omfattet af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn, skal der udarbejdes en tilsynsrapport. Rapporten indeholder oplysninger omkring virksomheden og det pågældende tilsyn, og beskriver om virksomheden overholder lovgivningen.

Indhold

  Miljøstyrelsen har i bekendtgørelse om miljøtilsyn fastlagt, hvilke oplysninger tilsynsrapporten som minimum skal indeholde:

  • Baggrund for tilsynet
  • Navn, adresse og cvr-nummer på virksomheden
  • Angivelse af karakteren af virksomheden
  • Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse
  • Hvad der er ført tilsyn med
  • Om der er konstateret jordforurening
  • Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden
  • Konklusioner på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser

  Kommunen skal sende tilsynsrapporten til virksomheden senest 2 måneder efter tilsynet har fundet sted. Samtidig skal det meddeles, hvilke oplysninger i forbindelse med tilsynet, der vil blive offentliggjort. 

  Tilsynsrapporter offentliggøres på Digital MiljøAdministration.

  Har du brug for ældre tilsynsrapporter kan du sende en mail til industri@aabenraa.dk med oplysning om hvilken virksomhed du ønsker tilsynsrapporter for.