Gå til hovedindhold

Tilsynsplan

Aabenraa Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, der i hovedtræk er en plan for kommunens tilsynsarbejde.

Indhold

  Aabenraa Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, der omfatter tilsynsarbejdet for 2021-2025. Planen opdateres mindst hvert 4. år, og omfatter de virksomheder og husdyrbrug, der ligger inden for tilsynsmyndighedens område.

  Indholdet i tilsynsplanen er fastlagt i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

  Miljøtilsynsplanen indeholder oplysninger omkring det geografiske område, som planen omfatter, og en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer. Derudover indeholder planen en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsyn tilrettelægges og gennemføres, og en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

  Bilaget indeholder en liste over de virksomheder og landbrug, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer, miljørisikoscore og gældende listepunkt for IED-aktivitet.

  Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn, foretager kommunen en opdatering af miljørisikovurderingen for den enkelte virksomhed/landbrug.

  Miljøtilsynsplanen er den 5. maj 2021 offentliggjort på Digital MiljøAdministration. (www.dma.mst.dk).