Gå til hovedindhold

Miljøgodkendelser

Mange virksomheder og aktiviteter skal miljøgodkendes før de starter eller i forbindelse med udvidelse eller ændring i produktionen. Naboer, miljøorganisationer og andre med en individuel interesse har mulighed for at klage over en meddelt miljøgodkendelse.

Indhold

    Der er fastsat regler om at visse aktiviteter skal miljøgodkendes. Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Du kan se listen over godkendelsespligtige aktiviteter i bilag 1 og 2 til godkendelsesbekendtgørelsen.

    Miljøgodkendelsen sætter bl.a. krav til hvor meget virksomheden må påvirke omgivelserne gennem vilkår for virksomhedens indretning, drift og egenkontrol. Naboer og andre har mulighed for at klage over miljøgodkendelsen i 4 uger efter at den er meddelt. Du kan under aktuelle høringer se de miljøgodkendelser, hvor klagefristen ikke er udløbet.

    Miljøgodkendelser der er meddelt efter juli 2016 offentliggøres på Digital Miljøadministration

    Har du brug for ældre miljøgodkendelser kan du sende en mail til industri@aabenraa.dk med oplysninger om hvilken virksom hed du ønsker miljøgodkendelser for.