Gå til hovedindhold

Søg om miljøgodkendelse

Miljøbeskyttelseslovens § 33 kræver, at nogle aktiviteter eller virksomheder skal have en miljøgodkendelse, der regulerer hvor meget virksomheden må påvirke omgivelserne. Især større virksomheder bliver herunder reguleret af de såkaldte BAT-noter om renere teknologi og mindre energiforbrug.

Indhold

  Hvorfor miljøgodkendelse

  Aktiviteter, der kan påvirke omgivelser og miljø skal have en miljøgodkendelse. Det skal sikres, at miljøet ikke tager skade og at mennesker, der bor i nærheden, ikke bliver generet. Miljøgodkendelsen indeholder krav til hvor meget virksomheden må udlede af forurenende stoffer til vand og luft og hvor meget virksomheden må støje. Desuden kan der være krav, som skal mindske risikoen for ukontrollerede udslip af forurening.

  Miljøgodkendelsen giver samtidig virksomheden de miljømæssige rammer, som den har ret til at udnytte.

  Nogle aktiviteter skal også overholde de krav, der er fastsat i EU i de såkaldte BAT-noter. BAT står for bedst tilgængelig teknik, og noterne indeholder krav til energiforbrug, råvareforbrug og rensning. BAT indarbejdes i miljøgodkendelsen.

  Hvad skal have miljøgodkendelse

  Hvilke aktiviteter, der kræver miljøgodkendelse, fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.

  Hvordan søger du om miljøgodkendelse

  Du skal indsende en ansøgning om miljøgodkendelse. Ansøgningen skal indeholde alle oplysninger om hvordan virksomheden kommer til at påvirke omgivelserne.  Du kan se hvad ansøgningen skal indeholde i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 eller bilag 4.

  Du skal indsende din ansøgning til Aabenraa Kommune via Byg og Miljø

  Hvad er sagsbehandlingstiden for en miljøgodkendelse?

  Staten og Kommunernes Landsforening har aftalt servicemål for miljøgodkendelse af virksomheder, som fastsætter den gennemsnitlige maksimale tid, der må gå med at meddele en miljøgodkendelse. Målene er 130 dage for bilag 2-virksomheder og 200 dage for bilag 1-virksomheder.
  Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget alle oplysninger i sagen. Derfor er det vigtigt, at jeres ansøgningsmateriale er gennemarbejdet før indsendelse. Hvis aktiviteten er omfattet af reglerne om risikovirksomheder eller VVM-pligtige virksomheder, er sagsbehandlingstiden som oftest længere.

  Hvad koster en miljøgodkendelse

  Kommunen skal opkræve brugerbetaling for miljøgodkendelser. Du skal betale for den tid vi bruger på sagsbehandlingen. Du kan selv medvirke til at holde omkostningerne til miljøgodkendelsen nede ved at sørge for, at ansøgningen indeholder alle nødvendige oplysninger. Hvilke aktiviteter, der er omfattet af brugerbetaling, kan du se i Bekendtgørelse om brugerbetaling.

  Klagefrister og annoncering af miljøgodkendelser

  Ansøger, naboer, miljøforeninger og andre kan klage over en miljøgodkendelse. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret. Aabenraa Kommune annoncerer miljøgodkendelser på hjemmesiden.

  Ofte stillede spørgsmål

  BAT står for Best Available Technologi, bedst tilgængelige teknologi.

  BAT-noter udarbejdes af EU til forskellige typer virksomheder og indeholder bindende krav til maksimalt forbrug af energi og råstoffer i forhold til produktionen, samt krav til forureningsbegrænsning m.m.