Gå til hovedindhold

Miljøvurdering af planer og programmer

Planer og programmer der kan påvirke miljøet væsentligt skal miljøvurderes.

Indhold

    Miljøvurdering af planer og programmer har til formål at sikre en høj beskyttelse af miljøet og bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse af planer og programmer på et tidligt stadie i planlægningsprocessen. En miljøvurdering omfatter således en vurdering af sandsynlige, væsentlige miljøbelastninger ved gennemførelse af en plan eller et program.

    Planer og programmer er dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse, når disse udarbejdes eller vedtages af f.eks. en kommune. Der foretages miljøvurdering af kommune- og lokalplaner, sektorplaner inden for f.eks. spildevand, vandforsyning og affaldssektoren, samt regulativer og forskrifter hvis de fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og bilag 2.

    I nogle tilfælde vil kommunen foretage en miljøscreening af en plan eller et programs miljøpåvirkninger og ud fra denne vurdere, om der skal foretages en fuld miljøvurdering.

    Du kan finde høringer for aktuelle miljøvurderinger og meddelte screeningsafgørelser ved at følge de to links øverst i højre bjælke.