Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Tilbagebetaling af administrationsgebyr for erhvervsaffald

Læs mere om Tilbagebetaling af administrationsgebyr for erhvervsaffald i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Aabenraa Kommune har ligesom andre kommuner, i perioden 2010 til 2018, opkrævet erhvervsaffaldsgebyr i henhold til daværende Affaldsbekendtgørelse.

  Erhvervsaffaldsgebyret blev med ændringer i Affaldsbekendtgørelsen nr. 1759 af 27. december 2018 afskaffet med virkning fra den 1. januar 2019.

  På baggrund af en dom afsagt i Højesteret den 7. december 2020 (BS-58925/2019-HJR) har Aabenraa Kommune ændret praksis for fritagelse for det tidligere lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr. Dette betyder at nogle virksomheder muligvis havde ret til at blive fritaget for at betale gebyr og at de derfor har ret til at få tilbagebetalt gebyret.

  Gebyret udgjorde i årene 2012 til 2018 220 kr. ekskl. moms, i alt 275 kr. pr. år.

  Aabenraa Kommune har genbehandlet afslåede ansøgninger om fritagelser fra gebyråret 2018. Virksomheder, som har ansøgt om fritagelse med begrundelsen at disse ikke har en egentlig affaldsproduktion, modtager automatisk et brev via digital post.

  Har din virksomhed ikke modtaget Aabenraa Kommunes brev om muligheden for tilbagebetaling af affaldsgebyret, og mener du at din virksomhed kunne have fået fritagelse efter den ændrede praksis for fritagelse, så kan du frem til 1. januar 2023 ansøge om fritagelse fra tidligere krav.

  Virksomheder, der er blevet opkrævet erhvervsaffaldsgebyr, men uden at have haft en egentlig affaldsproduktion, kan ansøge om fritagelse for betaling, også selvom de tidligere har undladt at søge om fritagelse.

  Det er typisk virksomheder, der i gebyråret, som der søges fritagelse for, blev drevet fra hjemmeadressen eller lignende eller som havde 0-1 ansatte, der kan blive fritaget.

  Hvis virksomheden opfylder følgende betingelser, kan der søges om fritagelse og tilbagebetaling:

  • Gebyret skal være betalt efter den 7. december 2017 eller endnu ikke være betalt.
  • Virksomheden må ikke have haft en egentlig affaldsproduktion i gebyråret, som der søges fritagelse for.
  • Virksomheden må ikke være ophørt.

  Højesteretsdommen har betydning for gebyrer fra tidligere gebyrår, som er inddrevet/betalt efter 7. december 2017. Ubetalte krav fra tidligere gebyrår for virksomheder omfattet af dommen frafalder ligeledes.

  Aabenraa Kommune vil foretage en konkret vurdering af ansøgninger om fritagelse.

  Udfyldt ansøgningsskema, samt andre former for dokumentation, skal sendes til industri@aabenraa.dk.

  Bemærk at ansøgning om fritagelse/tilbagebetaling skal være os i hænde senest den 1. januar 2023.

  Spørgsmål til ovenstående kan rettes til industri@aabenraa.dk