Gå til hovedindhold

Adgangsforhold

Hvis du ønsker at etablere en ny vejadgang, flytte, udvide, nedlægge en vejadgang eller ændre brugen af den eksisterende vejadgang mod offentlig vejareal eller privat fællesvej - skal du søge om det hos kommunen.

Indhold

  Ansøg om adgangsforhold til en ejendom

  Vilkår

  Når der gives tilladelse til en vejadgang stilles der vilkår om, at den skal udføres på en bestemt måde. Det er for at sikre et langtidsholdbart arbejde, som ikke kræver særligt vedligeholdelse fra kommunens side.

  Medfører en vejadgang større påvirkninger fra trafikken, kan der også stilles vilkår om ombygning af vejen med svingbaner, rundkørsel, lyssignal og lignende. Udgiften hertil pålægges ofte ansøgeren.

  Arbejdet skal udføres af en entreprenør der har erfaring med at arbejde på vejareal. Omkostningen ved at anlægge en vejadgang afholdes af ansøger.

  En vej kan være fyldt med forsyningsledninger i rabatten eller under kørebanen og derfor stilles der vilkår om, at der skal søges en gravetilladelse og lednings oplysninger forud for anlæg af en vejadgang.

  Vejadgang i forbindelse med byggeprojekt

  Ønsker du en vejadgang i forbindelse med et byggeprojekt, for eksempelvis til en garage/carport, skal der ansøges hos byggeafdelingen.

  Læs mere om de retningslinjer der findes omkring byggeansøgning her 

   

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvis du ønsker at etablere en ny vejadgang, flytte, udvide, nedlægge en vejadgang eller ændre brugen af den eksisterende vejadgang mod offentlig vejareal eller privat fællesvej – skal du selv betale for det.

  Dog betaler kommunen oftest, hvis du har købt en byggegrund ved kommunen (kommunal byggemodning), hvor der følger en 5 meter bred vejadgang med i prisen

  Er det en privat byggemodning betaler kommunen ikke.

  Da kommunen overtager vedligeholdet, af den del af en vejadgang, der ligger på offentlig vej, skal den sikre at vejadgangen anlægges i høj kvalitet, som ikke kræver særlige udgifter til vedligehold.

  Når du får en entreprenør til at lave vejadgangen for dig, risikerer du ikke at stå med en stor regning for reparation af ledninger, som du evt. er kommet til at grave ned i. Entreprenører er vant til at søge lednings oplysninger og tilladelse til at grave i vejareal.

  Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn kræver arbejdet på vejareal, at vejarbejdet markeres korrekt. Dette er en entreprenør uddannet til at sikre.

  Man skal kontakte kommunen, da det er forskelligt fra område til område, for eksempel kan der være lokalplanbestemmelser.

  Ja, alt hvad du laver på din egen grund, kan du lave uden tilladelse. Husk at sikre dig, hvor eventuelle ledninger placeret – det kan gøres ved at søge LER-oplysninger