Gå til hovedindhold

Rengøring af veje

Læs mere om Rengøring af veje i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Spild på veje efter jordkørsel og landbrugskørsel med mere.

  Arbejdskørsel, landbrugskørsel og lignende kan medføre jord og andet spild på vejene og for andre trafikanter kan det nemt blive til fare eller ulempe.
  For at advare de øvrige trafikanter, mens arbejdet står på, opsættes en advarselstavle A31 - Glat vej, med en undertavle der angiver årsagen.

  Skilt der viser jordkørsel

  Af hensyn til trafiksikkerheden er det vigtigt, at vejene rengøres efter behov eller umiddelbart efter dagens arbejdskørsel er ophørt.

  Som forurener af vejen har man pligten og ansvaret for rengøringen. Sker dette ikke kan Aabenraa Kommune vælge, at foretage rengøringen og sende regningen herfor til den pågældende. Det fremgår af Færdselslovens §87, stk. 2, om forurening af veje m.m. og overtrædes bestemmelsen kan det straffes med bøde jf. §118. I Lov om offentlige veje §70, er der mulighed for, at sende en regning til forureneren.

  Du kan læse mere i Færdselsloven her og du kan læse mere i Vejloven her