Gå til hovedindhold

Asfaltveje

Læs mere om Asfaltveje i Aabenraa Kommune her.

Asfaltudlægning

Indhold

  Vejeftersyn

  Der laves eftersyn af vejnettet i Aabenraa Kommune hvert år. Dette hovedeftersyn giver et overblik over vejenes tilstand, samt muligheden for at kunne følge udviklingen af vejenes tilstand og vejskader.

  Hovedeftersynet laves i samarbejde med Pluto Technologies og udføres med videooptagelser af vejbanen, samt en analyse af vejskaderne med kunstig intelligens.
  Man kan læse mere omkring Pluto Technologies her.

  Vedligeholdelse af asfaltvejene

  Vedligeholdelsesmetoden af de offentlige asfalterede veje, tager udgangspunkt i vejklassen, trafikbelastningen og skadespoint fra hovedeftersynet. Vedligehold udføres bl.a. som slidlagsarbejde forstærkningslag, remix, revneforsegling, opretning og lapning af slaghuller. 

  Her kan du læse om kommunens og grundejerens forpligtelser til renholdelse af offentlige veje, fortove og stier

  Oversigtskort over forventede udlægning af nyt asfalt

  Klik her for at se kortet, som angiver de større planlagte asfaltarbejder, som vi forventer at udføre i 2024.

  Ofte stillede spørgsmål

  På den eksisterende asfalt udsprøjtes en forsegling, hvorpå der afstrøes med 0-2 mm stenmel.

  Overfladebelægning, hvor der udsprøjtes et lag bitumen og herpå udlægges et lag granitsten, som tromles ned i overfladen.

  Den eksisterende asfalt opvarmes og de øverste 3-4 cm oprives og blandes med nyt asfalt og genudlægges.

  En beskrivelse af skadegennemsnittet på asfalten, hvor materialet nedbrydes i løbet af en forholdsvis kort tid og forsvinder efterladende en fordybning med stejle kanter.

  Det øverste asfaltlag, som udlægges i ca. 3 cm tykkelse.

  Det øverste asfaltlag, som udlægges i 5-8 cm. tykkelse for at forstærke vejens bæreevne.

  Værdien af vejens belægning og opbygning, enten som nyværdi eller nutidsværdi.

  Den funktion, som vejen har, eller kommunal bestyrelsen, ønsker vejen skal have.