Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Julebelysning

Læs mere om Julebelysning i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Ansøgning om opsætning af julebelysning
  Elinstallatørens anmeldelse af julebelysning

  Som handelsstandsforening og borgerforening kan man ansøge om, at få opsat julebelysning i kommunens lysmaster og træer.

  Tændingsperioden er fra den 20. november til den 5. januar. Julebelysning må opsættes en ugen forinden tændingsperioden og nedtages senest en uge efter tændingsperiodens ophør.

  Belysningen må ikke blinke, men skal være stationær. Lyset skal være i en varm hvid farve og må ikke virke blændende. Ophængning samt opsætning af juleudsmykning må kun ske inden for byzonetavlerne og skal fastgøres på en sådan måde, at det er stabilt over for vindstød og anden berøring.

  Som ansøger sørger man selv for, at bekoste de nødvendige ændringer der skal til, i forbindelse med opsætning og eventuel tilslutning af julebelysning, således at udtag på lysmasterne særskilt overholder kravene til sikkerhedsklasse 2. Læs meget mere om kravene på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

  Aabenraa Kommune betaler for elforbruget til julebelysning.

  Til ansøger (handelsstandsforening/borgerforening)

  I ansøgningen om opsætning af julebelysning, skal der beskrives, hvilken slags julebelysning der skal opsættes. Ansøger beskriver følgende:

  • Hvordan opsættes julebelysningen - det kan være, hvilke beslag man vil bruge
  • Designet af julebelysningen - mål og projektbeskrivelse (medsend foto og skitse) 
  • Hvor skal julebelysningen opsættes - skriv vejnavne og/eller område for opsætningen (medsend kort)

  Hvis julebelysningen skal tilsluttes og eventuelt installeres i kommunens lysmaster/el skabe mm., er det ansøgers forpligtelse, at få en autoriseret elinstallatør til at udføre opgaven, da det skal sikres, at der er installeret en fejlstrømsafbryder (RCD) og at Sikkerhedsstyrelsens krav til julebelysning og fejlstrømsafbrydere overholdes.

  Til anmelder (autoriseret elinstallatør)

  Hvert år, når den godkendte julebelysning tilsluttes, skal den autoriseret elinstallatør anmelde tilslutningen af julebelysningen. Anmelderen oplyser følgende:

  • Foreningens oplysninger
  • Hvor julebelysningen skal opsættes - angiv vejnavne og/eller område for opsætningen
  • Firmaets oplysninger

  Generel info

  Bliver der behov for henstilling af en lift på vejarealet, i forbindelse med opsætningen af julebelysningen, skal der ansøges om dette. Det sker via dette link til rådighedsansøgninger.