Gå til hovedindhold

Container, stillads, lift, mm. på vejareal

Der skal altid søges om tilladelse til midlertidig anbringelse af genstande på offentlige veje/områder og på private fællesveje

Indhold

  ANSØG OM RÅDEN OVER VEJAREAL VEDR. OPSTILLING AF MATERIEL

  Råden over vej - materiel

  Genstande som anbringes på vejarealet skal være forsynet med ejerens navn og telefonnummer.

  Ansøgeren/afmærkningsansvarlige har det fulde ansvar for, at materiellet er opstillet med den korrekte afmærkning og nedtages efter gældende vejregler.

  Man skal søge digitalt om tilladelse til råden over vejareal og ansøgningen skal sendes til Aabenraa Kommune senest en uge inden opstillingen skal ske.

  Der findes to vejledninger som viser, hvordan man opretter en ansøgning og hvordan man udpeger steder på kortet i ansøgningssystemet.