Gå til hovedindhold

Efterskoler

Her kan du finde en oversigt over efterskoler og læse mere om tilskud til specialefterskoler

Indhold

  Blanketten fungerer bedst, hvis du udfylder den via PC. 

  TILSKUD TIL SPECIALEFTERSKOLER

  Tilskud til specialefterskoler

  Du kan søge om tilskud til forældrebetalingen, hvis dit barn skal på specialefterskole

  Man kan kun få tilskud til efterskoler for ordblinde og elever med særlige behov.

  Er dit barn blevet optaget på en af efterskolerne for ordblinde eller for særlige behov, kan du ansøge om delvis betaling af forældrebetalingen. Du udfylder og indsender en ansøgning ved at klikke på ovenstående bjælke ”Tilskud til specialefterskoler”.

  Du er velkommen til at kontakte Annemette Skriver ask@aabenraa.dk hvis du har spørgsmål til ansøgningen.

   

  Der ligger følgende efterskoler i Aabenraa Kommune:

  Aabek Efterskole
  Jørgensgård Skovvej 101, 6200 Aabenraa
  Se Aabæk efterskoles hjemmeside

  Sundeved Efterskole
  Bovrup Storegade 5, Bovrup, 6200 Aabenraa
  Se sundeved efterskoles hjemmeside

  Frøslevlejrens Efterskole
  Lejrvejen 85, 6330 Padborg
  Se Frøslevlejrens efterskoles hjemmeside

  Deutsche Nachschule Tingleff
  Grønnevej 51, 6360 Tinglev
  Se Deutsche Nachschule Tingleffs hjemmeside

   

  Du kan finde en oversigt over efterskoler i Danmark.  

  Efterskoler

  Hvert år begynder omkring 28.000 unge på en efterskole

  For at blive optaget på en efterskole skal du have afsluttet 7. klasse eller være fyldt 14 år.

  Det koster typisk imellem 2550 og 2.950 kr. om ugen at gå på en efterskole. Den gennemsnitlige ugepris for skoleåret 2024/25 er 2765 kr. (2024), men staten giver elevstøtte, der afhænger af forældrenes indkomst, derfor er egenbetalingen væsentligt lavere. For eksempel koster det med elevstøtte 1351 kr. (2024) om ugen for en plads til 2.750 kr., hvis forældrene tilsammen tjener 400.000 kr. om året. Tjener de det dobbelte, er egenbetalingen 1.890 kr. (2024).

  Der er endvidere et fradrag i husstandsindkomsten for hvert hjemmeboende barn under 18 år (ud over eleven).

  På Efterskolernes Sekretariats hjemmeside kan du beregne, hvor meget et efterskoleophold vil koste dig.

  Herudover kan der søges om lokal efterskolestøtte (individuel supplerende elevstøtte) på den efterskole, hvor man er optaget, og der findes forskellige stipendier til bl.a. familier med lav indkomst. Læs mere her: 

  På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være drama, musik, elektronik eller it. De valgfrie fag er forskellige fra skole til skole. På efterskolernes hjemmeside kan du søge efter netop de fag, som du synes er sjove.

  Læs mere på efterskolernes hjemmeside, hvor tidligere elever bl.a. beretter om deres tid på efterskole.

  Som barn af flygtninge eller indvandrere kan du i mange tilfælde få økonomisk hjælp til at komme på efterskole.

  På efterskolernes hjemmeside kan du se, hvor der er ledige pladser til næste skoleår.

  Ønsker du at klage over en efterskole, skal du henvende dig til skolens leder eller bestyrelse. 

  Ønsker du at klage over en skoles strukturelle problematikker, kan du rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen fører et overordnet tilsyn med undervisningen på efterskoler, og efterskolernes overholdelse af efterskoleloven. Styrelsen er ikke en klageinstans i forhold til konkrete udfordringer mellem forældre/elever og efterskoler og de konkrete beslutninger, som den enkelte skole har truffet. Styrelsen kan vejlede om de overordnede rammer og regler på området, herunder styrelsens rolle. 

  11.04.2024 12.14

  Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet