Gå til hovedindhold

Hjælp til tandbehandling

Du kan søge om hjælp til egenbetaling på behandling hos tandlæge.

Indhold

  Enkeltydelser

  Der gælder særlige regler, hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller får en ydelse, der svarer til kontanthjælp for eksempel ledighedsydelse, brøkpension og lignende.

  Er du under 25 år, kan du få 100% tilskud, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600.

  Er du over 25 år, kan du få 65 % tilskud af dine egne udgifter, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600.

  Når du ansøger om hjælp, foretager kommunen en økonomisk vurdering. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. 

  Dokumentation
  Du skal sende os dokumentation for det, du søger om, og der skal afleveres dokumentation for indtægter og udgifter samt bankudskrifter for de sidste 3 måneder.

  Du kan læse mere om lovgivningen i aktivlovens § 82 og 82a.