Gå til hovedindhold

Hjælp til sygebehandling

Du har mulighed for at søge om hjælp til betaling af medicin, fysioterapi, psykolog og lignende.

Indhold

  Enkeltydelser

  For at få hjælp er det en betingelse, at du ikke selv har midler til at betale udgiften, og at udgiften ikke hører under anden lovgivning. Samtidig skal behandlingen være helbredsmæssigt og lægeligt begrundet.

  Man kan ikke søges om hjælp til alternativ behandling.

  Dokumentation
  Du skal sende os dokumentation for det, du søger om, og der skal afleveres dokumentation for indtægter og udgifter samt bankudskrifter for de sidste 3 måneder.

  Du kan læse mere om lovgivningen i aktivlovens § 82.