Gå til hovedindhold

Benyttelse af vand fra vandløb

Strømmende vand er altafgørende for vandløb.
Hvis der fjernes vand fra vandløbene ved oppumpning eller bortledning af vand, kan det få alvorlige konsekvenser for vandløbenes plante- og dyreliv.
Man må derfor ikke indvinde vand fra vandløbene.
Man må dog vande dyr med mulepumper eller andre små, mekaniske pumper.

Indhold