Gå til hovedindhold

Risikostyringsplan

Læs mere om Risikostyringsplan i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Risikostyringsplan

  I henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv og oversvømmelsesloven skal udvalgte kommuner udarbejde risikostyringsplaner for områder med en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse.

  Aabenraa by og indre dele af Aabenraa fjord blev i 2011 udpeget som risikoområde sammen med 10 andre byer og udarbejdede den første risikostyringsplan for 1. planperiode 2015-2021.

  Efter en revurdering af oversvømmelsesrisikoen blev Aabenraa by igen i 2018 udpeget, som nu ét ud af 14 risikoområder i Danmark. Risikoområdet i Aabenraa by og indre dele af Aabenraa fjord er afgrænset til de lavest beliggende dele, som potentielt vil blive oversvømmet ved en ekstrem stormflod til kote 4,25 meter.

  Den 2. risikostyringsplan ”Risikostyringsplanen for oversvømmelse 2021-2027, Risikoområde Aabenraa” omhandler blandt andet, hvilke oversvømmelser området kan rammes af, hvad risikoen er, hvilke mål der sættes for området, og hvilke tiltag, der foreslås iværksat for perioden 2021 til 2027.

  Planen skal minimere risikoen for skader forårsaget af oversvømmelser gennem forebyggelse, beskyttelse og beredskab. Igennem mål og tiltag besluttes rammer for kommunens øvrige fysiske planlægning og arbejde med beredskabsplaner vedrørende oversvømmelser i risikoområdet. Tiltag kan ses som bilag i planen.

  Kommunens forslag til risikostyringsplan blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2021, hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i 6 måneder.

  Høringsfristen udløb den 9. oktober 2021. I perioden er der kun indkommet et høringssvar fra Kystdirektoratet. Planen blev endelig godkendt af Byrådet den 24. november 2021.