Gå til hovedindhold

Indberetning af oppumpede vandmængder og pejling

Læs mere om Indberetning af oppumpede vandmængder og pejling i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Hvis det fremgår af din tilladelse, at du for hvert år skal indberette dit vandforbrug, så skal du sørge for at få det gjort senest den 1. februar året efter.  

  Pejlinger af grundvandsstanden skal indberettes samtidigt med de indvundne vandmængder. Det er anført i de enkelte indvindingstilladelser, om der er stillet vilkår om pejling af grundvandsstanden. Det er overvejende vandværker og større industrivirksomheder, der har vilkår om pejling af grundvandsstanden. Benytter man sig af en datalogger indberettes der en eller flere repræsentative målinger og ikke hele tidsserien.

  Indberetningen skal ske via den digitale selvbetjeningsløsning GeoEnviron. Du skal også indberette selvom du ikke har brugt dit anlæg. Her indtaster du samme værdi som sidste år.

  Du finder linket til indberetningssiden under RELATEREDE SIDER.

  Vær opmærksom på, at du skal indberette for hvert enkelt anlæg. Hvis du har flere anlæg skal du derfor for hvert anlæg logge ind, indberette, gemme og logge ud. 

  Hvis der er problemer med indberetningen kan du tjekke indberetningsvejledningen til GeoEnviron. Du finder den nederst på denne side. Du kan herefter kontakte Grundvand og Drikkevandsgruppen på vand@aabenraa.dk.

  Ofte stillede spørgsmål

  Der er krav til måleranordning på dit indvindingsanlæg. Kravet fremgår af din tilladelse.

  Det er lovbestemt, at oppumpede vandmængder til visse formål skal indberettes.  Indberetningerne bliver bl.a. brugt af staten i forbindelse med vandressourceopgørelser og af kommunen til at vurdere den samlede påvirkning på grundvandsmagasinerne.