Gå til hovedindhold

Grundvandssænkning

Bygge- og anlægsprojekter kan give behov for at sænke grundvandet for at holde byggegraven tør.

Indhold

  Hvornår kræver det tilladelse til at sænke grundvandet?

  Grundvandssænkning kan medføre et behov for at indhente diverse tilladelser fra kommunen inden projektet igangsættes.

  Det er afhængigt af den oppumpede vandmængde, varighed af grundvandssænkningen med videre, om der skal søges om tilladelse til grundvandssænkningen.

  Grundvandssænkningen kræver ansøgning og tilladelse hvis:

  • Den midlertidige grundvandssænkning varer mere end 2 år
  • Den oppumpede vandmængde overstiger 100.000 m3/år
  • Der inden for 300 meter fra grundvandssænkningen findes vandindvindingsanlæg

  Hvis du er I tvivl om det kræver ansøgning, så kontakt Aabenraa Kommune for nærmere afklaring.