Gå til hovedindhold

Faunapassage ved St. Jyndevad

Læs mere om Faunapassage ved St. Jyndevad i Aabenraa Kommune her.

Indhold

    Baggrund for projektet

    Aabenraa Kommune har i 2015 gennemført forundersøgelse af et faunapassageprojekt i Sønderå ved St. Jyndevad med tilskud fra statens ordning til forbedring af vandmiljøet og naturen gennem restaurering af vandløb. Formålet med projektet er at sikre vandløbsfaunaens frie vandring forbi mølleopstemningen ved St. Jyndevad. Projektet tænkes gennemført ved at etablere et langt omløb på nordsiden af Sønderåen.

    Økonomi

    Udgifter til forundersøgelser er afholdt med støtte fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.