Gå til hovedindhold

Natura 2000 tilskud til naturpleje

Indenfor Natura 2000 områder findes der en række muligheder til at få tilskud til forskellige former for naturpleje.

Indhold

  Naturen har brug for pleje, ellers gror den til og naturværdierne forsvinder eller forringes.
  Derfor er der oprettet en række tilskudsordninger, som kan søges hvis du er lodsejer el. lign. Tilskudsordningerne skal søges hos Naturerhvervsstyrelsen. og du kan finde link til ordningerne oppe til højre på denne side. Det kan godt være svært at overskue de mange ordninger, men hvis du har brug for hjælp er du meget velkommen til at kontakte Aabenraa Kommunes naturteam. Du kan finde kontaktinfo nederst på siden.

  Mulighed for tilskud til betaling af timer til konsulenter til udfyldelse af ansøgninger:
  Som lodsejer skal du selv søge ordningerne. Normalt vil du få din konsulent til udfylde skemaerne, da det kan være noget indviklet at overskue alle konsekvenserne.

  Men hvis du har nogle meget vigtigt arealer - dvs. større Natura 2000-arealer med et stort naturindhold, som er truet af tilgroning eller manglende pleje - har Aabenraa Kommune mulighed for at betale en andel af de timer, som din konsulent skal bruge på at udfylde skemaerne.

  Aabenraa Kommune ser desuden meget gerne, hvis I som nabolodsejere går sammen om større projekter. Det vil vi også gerne hjælpe jer med.

  Du kan bl.a. se et eksempel på et projekt, der i 2013 blev gennemført i Ulvemosen ved Tinglev, som et samarbejde mellem lodsejere og Aabenraa Kommune. Læs om naturplejeprojektet i Ulvemosen. 

  Aabenraa Kommunes rolle:

  Aabenraa Kommunes interesse i ordningerne er, at vi skal arbejde for, at vores vedtagne Natura 2000-handleplaner bliver ført ud i livet. Det vil sige, at kommunen skal foretage en såkaldt "faciliterende indsats" for, at lodsejere frivilligt søger tilskudsordningerne under landdistriktsmidlerne.