Gå til hovedindhold

Forurening fra olietank

Hvis du opdager forurening fra din olietank skal du straks anmelde forureningen til Kommunen eller miljøvagten på 112. Har du mulighed for selv at begrænse udslippet, f.eks. ved at sætte en balje under utætheden eller lign skal du gøre det.

Indhold

  Førstehjælp ved forureninger ved olietanke

  1. Anmeld forureningen. Når du opdager en forurening fra din olietank, skal du hurtigst muligt underrette kommunen eller miljøvagten.
  2. Begræns skaden, hvis det er muligt. Sørg for at få tanken tømt hurtigst muligt. Kommunens beredskab, din oliefyrstekniker eller dit forsikringsselskabs skadesservice kan hjælpe dig. Hvis det er muligt opsamles eller oppumpes spildt olie. Hvis det er en mindre utæthed kan du forsøge at sætte en beholder under, som kan opsamle yderligere spild.

  Oprensning af forurening

  Du skal ikke betale for oprensningen, hvis din tank er omfattet af villaolietankforsikringen.

  Hvordan opdager du forurening

  Forurening fra olietanke og oliefyrsinstallationer kan opdages på forskellig måde.

  Hvis der går hul på en overjordisk olietank, opdages forureningen ofte, ved at der bliver fugtigt under tanken og der lugter af olie. Står tanken afsides kan der gå et stykke tid inden en mindre utæthed registreres.

  Hvis en underjordisk tank bliver utæt, kan det tage længere tid at opdage forureningen. Ofte sker det ved at tanken er tom før forventet eller at det lugter af olie, når der graves i nærheden.

  Større akutte udslip sker f.eks. hvis en tæret tank springer læk under påfyldning eller et rør er fejlmonteret. Forsvinder olien pludselig kan det være tegn på en større utæthed i tank eller rørsystem. Fyld ikke olie på tanken igen, før der er sikkerhed for at systemet er tæt.