Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Ændring af olietanke

Alle ændringer skal anmeldes. Til anmeldelsen kan du anvende nedenstående selvbetjeningsløsning i Byg og Miljø, eller anmeldeskemaet nederst på siden.

Indhold

  Byg og Miljø, portal

  Ændring af Olietanke

  Når du ændrer på forhold ved din(e) olietank(e) skal du anmelde det til kommunen. Du skal fortælle os, når du sløjfer olietanken, dvs. tager den ud af brug, når du fjerner den eller får en ny tank. Du skal bruge oplysninger om tanken fra tankattesten eller tankpladen, når du anmelder ændringer.

  Ny olietank

  Installation af en olietank skal udføres af en sagkyndig. Du behøver ikke en tilladelse fra kommunen eller anden myndighed for at etablere en ny olietank. Men du skal fortælle kommunen, hvor på grunden, tanken skal være, og hvornår du etablerer den. Du skal give kommunen besked senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Kommunen kan afvise at tanken bliver installeret, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg, hvorfra der udvindes drikkevand.

  Når du køber en olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare olie. Du kan få mere at vide om reglerne for at etablere en olietank ved kommunen.

  Sløjfning af tank

  Skal din olietank ikke bruges mere, skal den sløjfes. Dvs. tanken skal tømmes helt ved oppumpning af de sidste olierester i bunden. Derefter skal alle rør afmonteres og lukkes af, så det ikke er muligt at fylde olie på ved en fejl. Du skal give kommunen besked om sløjfning af tanken senest 4 uger efter sløjfningen.

  Olietanke i BBR og andre arkiver

  Kommunen opdaterer BBR ud fra de oplysninger om olietanke, som du anmelder. Kommunen arkiverer dine oplysninger om olietanke, så de kan bruges f.eks. i forbindelse med salg af ejendommen.

  Indsendelse af anmeldelse

  Anvender du Byg og Miljø skal du bruge dit mitID. Når du er logget ind og har angivet en titel, adresse og tilknyttede personer for dit projekt skal du vælge ansøgningstypen. Ansøgningerne vedr. ændring af olietanke finder du nede under feltet ”Vand, varme, energi, miljø og natur”. Du skal vælge den ansøgning der er relevant for dit projekt. Berigtiger du en fejlregistreret olietank i BBR, som f.eks. er sløjfet for længe siden, skal du vælge ansøgningen ”Historisk sløjfning af olietank”.

  Hvis du ikke ønsker at anvende Byg og Miljø kan du printe og udfylde nedenstående skema. Det udfyldte skema skal underskrives og enten fremsendes med posten, eller scannes og sendes på mail til industri@aabenraa.dk.

  Du kan også kontakte Industrigruppen på 73 76 62 92 hvis du ønsker at lave en aftale om udfyldelse af blanketten på rådhuset i Aabenraa

   

  Ofte stillede spørgsmål

  Tankpladen er tankens id. Her kan du finde et g.nr.,  som er en kode for oplysninger om tankens producent, hvilket materiale tanken er lavet af og hvordan den er sikret mod at blive utæt. Desuden findes tankens produktionsår, størrelse og nummer på pladen. Tanke uden tankplade er ulovlige.

  Du kan ofte finde tankpladen i nærheden af påfyldningsstudsen. Hvis tankpladen ikke er synlig på en nedgravet tank, kan du grave ned til tanken og lede efter tankpladen.

  Tankattesten er et stykke papir, der indeholder flere oplysninger end tankpladen. Tankattesten følger tanken, så når du køber en tank (ny eller brugt) følger der som regel en tankattest med. En kopi af tankattesten skal sendes til kommunen, når du opstiller eller nedgraver en olietank.

  Typegodkendelse: Typegodkendelse sikrer, at tanken lever op til de holdbarhedskrav, der gælder for olietanke. Typegodkendelsen udstedes af Prøvningsudvalget for Olietanke (PUFO).