Gå til hovedindhold

Jordflytning

Jord fra byområder eller forurenede arealer må ikke flyttes uden tilladelse. Jordflytningen skal derfor anmeldes til kommunen. Det er for at forhindre, at forurenet jord spredes, så det kan skade menneskers sundhed eller miljøet. Du kan aflevere mindre jordmængder på den lokale genbrugsplads uden at anmelde det først.

Indhold

  Jordflytning

  Hvad skal anmeldes

  • Forurenet jord. Dvs. jord med kendt forurening f.eks. V2-kortlagt areal eller ved akut opstået forurening.
  • Lettere forurenet jord. Dvs. jord med kendt forurening i lav koncentration
  • Muligt forurenet jord. Dvs. jord fra byområder, områdeklassificeret, eller V1-kortlagt areal.

  Du kan se om den pågældende ejendom er områdeklassificeret eller forurenet på dette kort

   

  Hvordan anmelder du

  Du skal anmelde jordflytningen i kommunens digitale jordstyringssystem, Jordweb.

  Du kan evt. få vognmanden eller jordmodtageren til at anmelde jordflytningen for dig.

  Hvis du vælger selv at anmelde jordflytningen skal du først tilmelde dig på fanen øverst til venstre, på Jordwebs hjemmeside. Du skal oplyse, hvor jorden flyttes fra og til og hvor meget jord, der flyttes.

  Skal der tages analyser af jorden

  Der skal som udgangspunkt tages prøver af jorden ved flytning af jord fra områdeklassificerede områder. Hvis der er lavet forureningsundersøgelse på ejendommen kan analyser herfra muligvis bruges. Der skal være 1 analyse for hver 120 t, hvis jorden skal modtages som lettere forurenet, og 1 prøve pr 30 t, hvis jorden skal modtages som ren jord. Spørg kommunen til råds.

  Nogle jordmodtagere må modtage jorden uden forudgående analyser. De analyserer selv jorden.

  Enkelte områdeklassificerede arealer er fritaget for analyser. Se på kortet om din ejendom er det.

  Hvad må du

  Du må gerne flytte rundt på jorden på din ejendom, f.eks. når du anlægger have, planter træer eller lign. Små mængder jord, svarende til et trailerlæs, må du køre på genbrugspladsen uden tilladelse. På genbrugspladsen skal det afleveres som lettere forurenet jord/byjord.

  Hvorfor

  Jorden i byområder kan være lettere forurenet f.eks. fra trafik, røg fra skorstene, småspild fra mange års forskellige aktiviteter på arealerne. For at forhindre at forurening bliver spredt til arealer, hvor børn leger eller ud i naturen er der indført regler om at jordflytninger skal godkendes.

  Ofte stillede spørgsmål

  Byområder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Kommunen har fastlagt arealerne efter reglerne i Jordforureningsloven.

  Areal, hvor aktiviteter har medført risiko for forurening. Ikke undersøgt mistanke om forurening.

  Areal med kendt og konstateret jordforurening.