Gå til hovedindhold

Eksempler på miljømæssig bæredygtighed

BÆREDYGTIG UDVIKLING PÅ AABENRAA HAVN

Det sidste kulskib forlader snart det tidligere kraftværksområde ved Ensted i Aabenraa. Aabenraa Havn har overtaget området, hvor Enstedværket tidligere lå, og det er planen, at det store erhvervsareal i fremtiden skal rumme virksomheder, som med grønne energiformer som Power-to-X bidrager med nye arbejdspladser og en mere bæredygtig fremtid.

Med Power-to-X omdannes grøn strøm til bæredygtig brint, som kan bruges til produktion af miljøvenlige, brintbaserede produkter som f.eks. ammoniak, metanol, metan og brændstof til lastbiler, fly og skibe.

KLIMATILPASNING TIL 100-ÅRS HÆNDELSER

Byrådet har afsat 4,1 millioner kroner til genetablering af Poppelalléen i Aabenraa, fordi de gamle træer er udtjente. I forbindelse med den planlagte renovering er det besluttet, at digerne samtidig gennemgår en klimatilpasning, når træerne er fjernet. Digerne bliver hævet 1,4 meter til 2,5 meter, og det bliver gjort med cirka 5.000 kubikmeter jord for at sikre området mod oversvømmelser ved en såkaldt 100-års hændelse.

STYRKET BIODIVERSITET MED #DKVILD - DANMARKS VILDESTE KOMMUNE

Sommerfugle og bier er vilde med det nye blomsterbed foran Aabenraa Rådhus, og bedet er kun den spæde start på et større biodiversitetsprojekt. Aabenraa Kommune deltager i konkurrencen #DKVild – Danmarks Vildeste Kommune, og bidraget er en plan, der langsigtet skal styrke biodiversiteten i kommunen.

Frøene til de vilde blomster i bedet foran rådhuset er doneret af Danmarks Naturfredningsforening, der ville vise deres opbakning til projektet.

Læs mere om Aabenraa Kommunes deltagelse i #DKVild.

DÆMPET NATBELYSNING MED LED-LAMPER PÅ PLEJEHJEMMET

Nattevagter er en udsat personalegruppe, fordi de arbejder i fuldt neonlys og kan have svært ved at sove, når de kommer hjem. Derfor har man på Plejehjemmet Rønshave ændret natbelysningen ændret til tusmørke med LED-lamper, hvilket påvirker pulsen og roen i kroppen hos nattevagterne. LED-lamperne er både en økonomisk investering, som på sigt sparer plejehjemmet penge, samtidig styrker det trivslen blandt medarbejderne, og plejehjemmet er med til at gøre noget godt for miljøet.

Læs mere om, hvordan Plejehjemmet Rønshave arbejder med bæredygtighed.

FISKEFATTIG Å ER FORVANDLET TIL GYDESTED AF HØJESTE KVALITET

Aabenraa Kommune har skabt bedre betingelser for naturlig produktion af fisk i Slogs Å i Bylderup-Bov. Et nyt 300 meter langt gydestryg har forvandlet den tidligere fiskefattige Slogs Å til et gydested med en ørredbestand, der er tre gange højere end den højeste økologiske tilstand, som man inddeler ørredbestanden i.