Gå til hovedindhold

Afbrænding af affald

Det er ikke tilladt at afbrænde affald som træpaller, nedbrydningstræ, behandlet træ, reklamer, pap eller andet forbrændingsegnet affald, hverken i det fri, i brændeovnen, fyringsanlægget eller lignende.

Indhold

  Afbrænding af affald

  Afbrænding af affald er kun tilladt på anlæg som er godkendte til afbrænding af affald.
  Affald skal sorteres og afleveres enten i affaldsbeholderne på din adresse eller på genbrugspladsen.

  Afbrænding af haveaffald

  Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Det skal i stedet afleveres på genbrugspladsen eller komposteres på egen matrikel. Det er dog tilladt at afbrænde haveaffald på Sankt Hans aften og i visse tilfælde halm og tørt, rent træ.

  Sankt Hans bål

  På Sankt Hans aften er det tilladt at afbrænde rent og tørt haveaffald i form af grene og kviste. Det er ikke tilladt at afbrænde affald som træpaller og nedbrydningstræ, hverken på bålpladser eller i fyringsanlæg. Etablering af Sankt Hans bål må tidligst påbegyndes den 1. juni. Du kan læse mere om afstandskrav til bygninger og lignende i bilag 1 til vejledning om Afbrændingsbekendtgørelsen. Der henvises også til Affaldsbekendtgørelsens §§ 37 og 51.

  Afbrænding af halm

  Det er i næsten alle tilfælde forbudt at afbrænde halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer.

  Følgende er dog tilladt:

  • Ukrudtsbekæmpelse med eksempelvis gasbrænder.
  • Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
  • Afbrænding af halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
  • Afbrænding af mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
  • Afbrænding af våde halmballer. Dette kræver forudgående orientering af kommunen
  • Afbrænding af halm eller lignende dele af landsbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer på Barsø, da dette ikke er en land- eller brofast ø.

  Bålpladser

  På særligt indrettede bålpladser må der brændes tørt, rent træ, træbriketter m.v., der ikke er affald, i forbindelse med hygge i haven eller udendørs madlavning. I dette tilfælde er der tale om et lille bål, som ikke har det formål at afbrænde haveaffald. Dette er tilladt året rundet i såvel byzone som landzone. Det er ikke tilladt at afbrænde affald som træpaller og nedbrydningstræ, hverken på bålpladser eller i fyringsanlæg. Der henvises til Afbrændingsbekendtgørelsens § 8. Du kan læse mere om afstandskrav til bygninger og lignende i bilag 1 til vejledning om Afbrændingsbekendtgørelsen.

  Røgen må ikke genere naboerne

  Afbrændingen må ikke være til væsentlig gene for omgivelserne. Hvis din afbrænding oser meget og generer omgivelserne skal du slukke ilden. Er du selv væsentligt generet af din nabos afbrænding opfordrer vi dig, til at tage kontakt til naboen og gøre opmærksom på at røgen generer. Du kan selvfølgelig også kontakte kommunen hvis du føler dig generet af røgen.

  Hvis afbrændingen går galt

  Hvis det går galt og ilden løber fra dig, skal du straks ringe 112 og oplyse:

  • Hvor og hvad der brænder
  • Om der er tilskadekomne
  • Dit navn og det telefonnummer, du ringer fra

   

  Der gælder andre regler for afbrænding af affald for virksomheder og landbrug i Aabenraa Kommune, det kan du læse mere om her