Gå til hovedindhold

Indeklima

Et godt indeklima er en vigtig forudsætning for, at en bolig er sund at opholde sig i.

Indhold

  Ifølge Byfornyelsesloven må ejendomme, som benyttes til beboelse eller ophold, ikke være brand- eller sundhedsfarlige. Det er kommunen, der skal føre tilsyn med, at loven overholdes.

  Sådan sikrer du et godt indeklima

  Hvis luftfugtigheden bliver for høj, kan der opstå skimmelsvamp. Man undgår bedst for høj luftfugtighed ved at holde sin bolig jævnt opvarmet og lufte ud flere gange dagligt.

  Skimmelsvamp kan også opstå, hvis der er kuldebroer ved vinduer og døre, eller der kan trænge fugt ind i bygningen.

  Her kan du få hjælp

  Du kan finde generel information og gode råd om at undgå skimmel på hjemmesiderne Boligejer.dk og skimmel.dk

  Oplever du fugtproblemer, som ikke kan løses ved hjælp af de råd, som findes på disse hjemmesider, og har du brug for hjælp til at vurdere forholdene, kan du rette henvendelse til byggemyndigheden.

  Send en kort beskrivelse af forholdet med følgende oplysninger:

  • Hvad er problemet, og hvor i boligen er det
  • Hvor længe har du boet i boligen, og hvornår er problemet opstået 
  • Om du har kontaktet din udlejer 
  • Adressen på din bolig, og gerne et telefonnummer 
  • Vedlæg også gerne op til 5 billeder, taget så man kan se det meste af en hel væg

  Det er gratis at få kommunens vurdering af forholdet.

  Har du spørgsmål vedrørende økonomiske mellemværende med din udlejer, skal du kontakte Huslejenævnet.