Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Byggeret og nabohensyn

Al bebyggelse skal som udgangspunkt overholde byggeretten, som er beskrevet i bygningsreglementet. Byggeretten indeholder bestemmelser for blandt andet højder, afstande til skel og bebyggelsesprocent.

Indhold

  Ønsker du at bygge ud over byggeretten, skal byggemyndigheden foretage en helhedsvurdering af byggeriet og dets omgivelser. Læs mere om byggeretten og helhedsvurdering på Bygningsreglementet.dk.

  Byggeri ud over byggeretten

  Ønsker du at bygge ud over byggeretten, skal du gøre opmærksom på det i din byggeansøgning. Det er vigtigt, at du skriver, hvorfor du ønsker at bygge ud over byggeretten.

  Når der søges om byggeri ud over byggeretten, skal byggemyndigheden foretage en helhedsvurdering af byggeriet i forhold til omgivelserne, herunder anvendelse, omfang og karakter af eksisterende bebyggelse.

  Helhedsvurderingen sker ud fra de rammer der er fastsat i bygningsreglementet og er gebyrpligtig. Læs mere om helhedsvurdering på Bygningsreglementets hjemmeside under Helhedsvurdering.

  Nabohensyn

  I byggeretten er der indbygget et hensyn til naboerne. Det betyder, at når et byggeri overholder byggeretten, er der taget et vist hensyn til de omkringliggende naboer, hvad angår blandt andet skyggevirkning og indbliksgener.

  Derudover er det altid en god idé at tale med dine naboer, inden du søger byggetilladelse.