Gå til hovedindhold

logo

Nedlæggelse og sammenlægning af boliger

Der skal søges tilladelse til nedlæggelse af boliger

Indhold

  Hvornår sker der nedlæggelse af bolig?

  Der er tale om nedlæggelse af bolig, når:

  • flere boliger sammenlægges til én
  • én eller flere boliger anvendes til andre formål end beboelse
  • én eller flere boliger nedrives, og der ikke opføres nye til erstatning for de nedrevne boliger

  Hvilke regler er gældende?

  Nedlæggelse af beboelse er omfattet af boligreguleringsloven og må kun ske, hvis en bolig er ubeboet, og der er meddelt tilladelse til nedlæggelse.

  Ansøgningen skal være skriftlig og med præcis angivelse af, hvilken bolig(er) det drejer sig om. Ansøgning kan sendes til byggemyndigheden på byg@aabenraa.dk.

  De detaljerede regler for nedlæggelse og sammenlægning af boliger kan ses i kapitel 7 i boligreguleringsloven 

  Anden lovgivning

  Vær opmærksom på, at både bygningsmæssige ændringer og ændret anvendelse ofte kræver godkendelse efter byggeloven. I de tilfælde skal der også søges byggetilladelse. Læs mere om ansøgning og anmeldelse af byggeri her.