Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Tilkøbsydelser

Dette forsøg omhandler mulighed for tilkøbsydelser efter Servicelovens § 83 og § 85. Med mulighed for tilkøbsydelser fra kendt personale udvides borgernes muligheder, da det for en række borgere i det specialiserede socialområde og på ældreområdet i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører.

Indhold

  Det gælder især borgere med væsentlige funktionsnedsættelser, der har behov for trygheden ved, at det er kendt personale, der har indsigt i borgerens særlige forhold og behov for specialpædagogik, som udfører opgaven i deres hjem eller under ledsagelse til familiebesøg, aktiviteter eller ferie.

  Tilkøbsydelser forstås her, som de ydelser, der ligger ud over de visiterede ydelser, og hvor borgeren selv skal betale den fulde omkostning forbundet med ydelsen.

  Formålet med forsøget er:

  • At borgerne oplever øget selvbestemmelse og herigennem øget livskvalitet
  • At borgerne får en mere helhedsorienteret og sammenhængende indsats med tilkøbt pleje, omsorg og støtte
  • At personaleressourcerne anvendes mere effektivt